[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
1260 câu hỏi trắc nghiệm môn Lịch sử lớp 12


[/kythuat]
[tomtat]
<<< 1000 câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 12
1260 câu hỏi trắc nghiệm môn Lịch sử lớp 12
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
PHẦN I. LỊCH SỬ THẾ GIỚI
Chương I. Bối cảnh Quốc tế sau chiến tranh Thế Giới thứ hai.
Chương II. Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 - 1991) Liên Bang Nga.
Chương III. Các nước Á, Phi, Mỹ Latinh (1945 - 2000).
Chương IV. Mỹ, Tây Âu, Nhật Bản (1945 - 2000).
Chương V. Quan hệ Quốc tế (1945 - 2000).
Chương VI. Cách mạng khoa học - công nghệ và xu hướng toàn cầu hóa.
TỔNG KẾT LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI ĐẾN NĂM 2000.
PHẦN II. LỊCH SỬ VIỆT NAM
Chương I. Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1930.
Chương II. Việt Nam từ năm 1930 đến năm 1945.
Chương III. Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1954.
Chương IV. Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975.
Chương V. Việt Nam từ năm 1975 đến năm 2000.
TỔNG KẾT LỊCH SỬ VIỆT NAM 1919 – 2000
ĐÁP ÁN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
PHẦN I. LỊCH SỬ THẾ GIỚI
PHẦN II. LỊCH SỬ VIỆT NAM
[/tomtat]

Bài viết liên quan