[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích cấu trúc và giải đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh Đại học, Cao đẳng môn Lịch sử


[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích cấu trúc và giải đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh Đại học, Cao đẳng môn Lịch sử
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
Phần một. PHÂN TÍCH CẤU TRÚC ĐỀ THI NHỮNG ĐIỂM MỚI VỀ ĐỀ THI MÔN LỊCH SỬ
Phần hai. MỘT SỐ ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT VÀ BỔ TÚC THPT
A. ĐỀ THI CHÍNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ.
I. Đề thi tốt nghiệp THPT không phân ban năm 2008, lần 1.
II. Đề thi tốt nghiệp THPT phân ban năm 2008, lần 1.
III. Đề thi tốt nghiệp Bổ túc THPT năm 2008, lần 1.
IV. Đề thi tốt nghiệp THPT không phân ban năm 2008, lần 2.
V. Đề thi tốt nghiệp THPT phân ban năm 2008, lần 2.
VI. Đề thi tốt nghiệp Bổ túc THPT năm 2008, lần 2.
B. MỘT SỐ ĐỀ THI THAM KHẢO
Phần ba. MỘT SỐ ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG.
A. ĐỀ THI CHÍNH THỨC.
I. Đề thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2008.
II. Đề thi tuyển sinh Cao đẳng 2008.
B. MỘT SỐ ĐỀ THI THAM KHẢO.
Phần bốn. ĐÁP ÁN VÀ GỢI Ý TRẢ LỜI.
A. MỘT SỐ ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT VÀ BỔ TÚC THPT.
I. Đáp án đề thi chính thức đã công bố.
II. Gợi ý trả lời một số đề thi tham khảo.
B. MỘT SỐ ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG.
I. Đáp án đề thi chính thức.
II. Gợi ý trả lời một số đề thi tham khảo.
[/tomtat]

Bài viết liên quan