[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Ôn luyện kiến thức theo cấu trúc đề thi môn Lịch sử


[/kythuat]
[tomtat]
Ôn luyện kiến thức theo cấu trúc đề thi môn Lịch sử
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Phần thứ nhất. NỘI DUNG ÔN TẬP THEO CẤU TRÚC ĐỀ THI.
A. Nội dung ôn thi tốt nghiệp THPT.
B. Nội dung ôn thi tuyển sinh ĐH và CĐ.
Phần thứ hai. MỘT SỐ ĐỀ ÔN LUYỆN KIẾN THỨC THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VÀ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG.
A. Giới thiệu một số đề ôn luyện kiến thức thi tốt nghiệp Trung học phổ thông.
B. Giới thiệu một số đề ôn luyện kiến thức thi tuyển sinh Đại học - Cao đẳng.
Phần thứ ba. ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM ĐỀ ÔN LUYỆN KIẾN THỨC THI  TỐT NGHIỆP THPT VÀ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG.
A. Đáp án - thang điểm đề ôn luyện kiến thức thi tốt nghiệp THPT.
B. Đáp án - thang điểm đề ôn luyện kiến thức thi tuyern sinh Đại học và Cao đẳng.
Phần thứ tư. GIỚI THIỆU MỘT SỐ ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG NĂM 2009
·   Đề thi tuyển sinh Cao đẳng năm 2009.
·   Đề thi tuyển sinh Đại học năm 2009.
·   Đáp án - thang điểm đề thi tuyển sinh Cao đẳng năm 2009.
·   Đáp án - thang điểm đề thi tuyển sinh Đại học năm 2009.
[/tomtat]

Bài viết liên quan