[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp mở rộng qui mô cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) tại chi nhánh Ngân hàng TMCP ngoại thương Đà Nẵng

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp mở rộng qui mô cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) tại chi nhánh Ngân hàng TMCP ngoại thương Đà Nẵng
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TÍN DỤNG NGÂN HÀNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ MỞ RỘNG QUI MÔ CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA
1.1. Tín dụng ngân hàng.
1.2. Mở rộng hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại.
1.3. Hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa.
1.4. Kinh nghiệm của các nước về cho vay đối với DNNVV.
Chương 2: THỰC TRẠNG CHO VAY DNNVV TẠI VCB ĐÀ NẴNG
2.1. Tổng quan về ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng.
2.2. Phân tích tình hình cho vay DNNVV tại VCB Đà Nẵng.
2.3. Khảo sát, điều tra về dịch vụ tín dụng của Ngân hàng đối với DNNVV.
2.4. Đánh giá về khả năng mở rộng cho vay tại VCB Đà Nẵng đối với DNNVV.
Chương 3: GIẢI PHÁP MỞ RỘNG QUI MÔ CHO VAY DNNVV TẠI VCB ĐÀ NẴNG
3.1. Định hướng phát triển và việc cho vay đối với DNNVV của VCB Đà Nẵng từ nay đến năm 2015.
3.2. Giải pháp mở rộng cho vay DNNVV tại VCB Đà Nẵng.
3.3. Các giải pháp bổ trợ.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan