[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp mở rộng cung tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp mở rộng cung tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
Chương 1: TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG
1.1. Những vấn đề chung về DNNVV.
1.2. Tín dụng ngân hàng đối với DNNVV.
Chương 2: THỰC TRẠNG CUNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QUẢNG NAM
2.1. Tình hình hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
2.2. Thực trạng hoạt động tín dụng đối với DNNVV tại NHNo&PTNT Quảng Nam.
Chương 3: GIẢI PHÁP MỞ RỘNG CUNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QUẢNG NAM
3.1. Những căn cứ đề xuất.
3.2. Giải pháp mở rộng cung tín dụng đối với DNNVV của NHNo&PTNT Quảng Nam.
3.3. Một số kiến nghị.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan