[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp marketing đối với dịch vụ điện thoại quốc tế của công ty viễn thông quốc tế VTI/VNPT tại thành phố Đà Nẵng

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp marketing đối với dịch vụ điện thoại quốc tế của công ty viễn thông quốc tế VTI/VNPT tại thành phố Đà Nẵng
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT
1.1. Khái niệm marketing.
1.2. Dịch vụ và đặc điểm của dịch vụ điện thoại.
1.3. Các chiến lược marketing đối với dịch vụ.
Chương 2: THỰC TRẠNG CUNG CẤP DỊCH VỤ ĐIỆN THOẠI QUỐC TẾ CỦA CÔNG TY VIỄN THÔNG QUỐC TẾ VTI
2.1. Tổng quan về tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam và công ty viễn thông Quốc tế VTI.
2.2. Mô hình tổ chức cung cấp dịch vụ điện thoại QT.
2.3. Các chính sách marketing hỗ trợ dịch vụ.
2.4. Nghiên cứu hành vi khách hàng sử dụng dịch vụ.
Chương 3: GIẢI PHÁP MARKETING DỊCH VỤ ĐIỆN THOẠI QUỐC TẾ CỦA CÔNG TY VIỄN THÔNG QUỐC TẾ VTI
3.1. Những tiền đề.
3.2. Sứ mệnh, mục tiêu của VTI/VNPT.
3.3. Lựa chọn thị trường mục tiêu.
3.4. Các giải pháp marketing.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan