[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoạch định chiến lược kinh doanh tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Đắk Lắk

[/kythuat]
[tomtat]
Hoạch định chiến lược kinh doanh tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Đắk Lắk
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC CẤP ĐƠN VỊ KINH DOANH
1.1. Khái niệm chiến lược và chiến lược cấp đơn vị kinh doanh.
1.2. Các dạng chiến lược cấp đơn vị kinh doanh.
1.3. Các yếu tố quyết định đến lựa chọn chiến lược cấp đơn vị kinh doanh.
1.4. Tiến trình hoạch định chiến lược cấp đơn vị kinh doanh.
Chương 2: THỰC TRẠNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN DAKLAK
2.1. Các đặc điểm của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Daklak ảnh hưởng đến việc hoạch định chiến lược kinh doanh.
2.2. Thực trạng thực hiện chiến lược kinh doanh tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Daklak.
Chương 3: HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN DAKLAK ĐẾN NĂM 2015
3.1. Các căn cứ để hoạch định chiến lược kinh doanh của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Daklak.
3.2. Hoạch định chiến lược kinh doanh của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Daklak.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan