[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu kỹ thuật FTTH và tính toán thiết kế một số tuyến FTTH tại thành phố Đà Nẵng

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu kỹ thuật FTTH và tính toán thiết kế một số tuyến FTTH tại thành phố Đà Nẵng
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ MẠNG QUANG FTTH
1.1. Giới thiệu chung.
1.2. Nhu cầu phát triển mạng thông tin quang.
1.3. Công nghệ băng rộng FTTH và xu hướng phát triển.
1.4. Kiến trúc mạng quang FTTH.
1.5. Mạng quang tích cực AON và mạng quan thụ động PON.
1.6. Xu hướng triển khai mạng quang đến tận nhà FTTH ở VN.
1.7. Kết luận chương.
Chương 2: MẠNG TRUY CẬP QUANG THỤ ĐỘNG – PON
2.1. Giới thiệu chung.
2.2. Tổng quan mạng thụ động PON.
2.3. Thành phần cơ bản của mạng quang thụ động PON.
2.4. Ưu điểm của PON.
2.5. Các chuẩn trong PON.
2.6. Kết luận.
Chương 3: XÂY DỰNG CẤU HÌNH MẠNG FTTH
3.1. Đặt vấn đề.
3.2. Các mô hình PON.
3.3. Mô hình thiết kế truyền FTTH.
3.4. Xác định tỉ số tín hiệu trên nhiễu của máy thu trong hệ thống IM – DD phân phối tín hiệu với các EDFA mắc chuỗi.
3.5. Giới thiệu cấu hình mạng.
3.6. Kết luận chương.
Chương 4: TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ MỘT SỐ TUYẾN QUANG FTTH TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
4.1. Giới thiệu chung.
4.2. Đặt vấn đề.
4.3. Tính toán thiết kế một số tuyến quang FTTH khoảng 80.000 thuê bao tại thành phố Đà Nẵng.
4.4. Triển khai thực tế.
4.5. Mô phỏng bằng phần mềm Optiwave.
4.6. Kết luận chương.
KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI
[/tomtat]

Bài viết liên quan