[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu sự trung thành của khách hàng sử dụng dịch vụ điện thoại di động Mobifone trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu sự trung thành của khách hàng sử dụng dịch vụ điện thoại di động Mobifone trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DỊCH VỤ, CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VÀ LÒNG TRUNG THÀNH KHÁCH HÀNG
1.1. Dịch vụ và chất lượng dịch vụ.
1.2. Sự thỏa mãn và lòng trung thành của khách hàng.
1.3. Mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ, sự thỏa mãn và lòng trung thành của khách hàng.
1.4. Các mô hình nghiên cứu sự trung thành của khách hàng.
Chương 2: TIẾN TRÌNH NGHIÊN CỨU
2.1. Xây dựng mô hình và đo lường các thang đo.
2.2. Nghiên cứu sơ bộ.
2.3. Nghiên cứu hình thức.
2.4. Chuẩn bị xử lý dữ liệu.
2.5. Các thủ tục phân tích dữ liệu sử dụng trong nghiên cứu.
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Mô tả mẫu.
3.2. Phân tích nhân tố khám phá EFA của thang đo.
3.3. Kiểm định độ tin cậy về nội dung của các thang đo.
3.4. Hiệu chỉnh mô hình nghiên cứu.
3.5. Phân tích hồi quy.
3.6. Các đánh giá về các thành phần chất lượng dịch vụ, rào cản chuyển đổi và sự trung thành.
3.7. Kết luận hàm ý đối với nhà Quản trị.
3.8. Hạn chế và hướng nghiên cứu tiếp theo.
Chương 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO SỰ TRUNG THÀNH CỦA KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG MOBIFONE TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG TẠI TRUNG TÂM THÔNG TIN DI ĐỘNG KHU VỰC III
4.1. Cơ sở cho việc xây dựng các giải pháp.
4.2. Một số giải pháp chủ yếu.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan