[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tăng cường công tác kiểm soát thu, chi của cơ quan đại diện thông tấn xã Việt Nam tại Đà Nẵng

[/kythuat]
[tomtat]
Tăng cường công tác kiểm soát thu, chi của cơ quan đại diện thông tấn xã Việt Nam tại Đà Nẵng
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG THU, CHI TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP
1.1. Lý luận chung về kiểm soát trong đơn vị sự nghiệp công lập.
1.2. Kiểm soát hoạt động thu chu, chi trong đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc thông tấn xã Việt Nam.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
Chương 2: THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG THU, CHI CỦA CQĐD TTXVN TẠI ĐÀ NẴNG TRONG NHỮNG NĂM QUA
2.1. Đặc điểm của CQĐD TTXVN tại Đà Nẵng đối với công tác kiểm soát.
2.2. Hệ thống kiểm soát tại CQĐD TTXVN tại Đà Nẵng.
2.3. Thực trạng kiểm soát hoạt động thu, chi của CQĐD TTXVN tại Đà Nẵng.
2.4. Đánh giá thực trạng kiểm soát thu, chi tại đơn vị.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT THU, CHI CỦA CQĐD TTXVN TẠI ĐÀ NẴNG TRONG NHỮNG NĂM TỚI
3.1. Phương hướng nhằm tăng cường kiểm soát hoạt động thu chi tại đơn vi.
3.2. Giải pháp cụ thể nhằm tăng cường kiểm soát thu, chi của CQĐD TTXVN tại Đà Nẵng.
3.3. Một số kiến nghị nhằm thực hiện giải pháp tại đơn vị.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan