[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Chinh Phục Phương Trình Bất Phương Trình Đại Số Tập 1


[/kythuat]
[tomtat]
Chinh Phục Phương Trình Bất Phương Trình Đại Số Tập 1
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
LỜI MỞ ĐẦU
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SÁCH
Phần 1: PHƯƠNG TRÌNH ĐA THỨC VÀ PHƯƠNG TRÌNH PHÂN THỨC HỮU TỶ
Chương 1: Phương trình bậc hai.
Chương 2: Phương trình bậc ba.
Chương 3: Phương trình bậc bốn.
Chương 4: Phương trình bậc cao.
Chương 5: Phương trình phân thức hữu tỷ.
Phần 2: PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ
Chương 1: Phương pháp nâng lên lũy thừa.
Chương 2: Phương pháp phân tích nhân tử.
Chương 3: Phương pháp nhân liên hợp.
PHỤ LỤC. Ứng dụng máy tính bỏ túi CASIO trong giải phương trình
[/tomtat]

Bài viết liên quan