[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tư duy sáng tạo tìm tòi lời giải Phương trình, Bất phương trình, Hệ phương trình Đại số vô tỷ


[/kythuat]
[tomtat]
Tư duy sáng tạo tìm tòi lời giải Phương trình, Bất phương trình, Hệ phương trình Đại số vô tỷ - Lê Văn Đoàn
Down tại đây (File khá nặng)
MỤC LỤC
Phần I: PHƯƠNG TRÌNH, BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ.
Bài 1: Phương trình vô tỷ cơ bản.
Bài 2: Giải phương trình vô tỷ bằng cách đưa về tích số.
Bài 3: Giải phương trình vô tỷ bằng phương pháp đặt ẩn phụ (Gồm có 15 Dạng).
Bài 4: Giải phương trình vô tỷ bằng phương pháp đánh giá.
Bài 5: Bất phương trình vô tỷ.
Bài 6: Phương trình, bất phương trình chứa tham số.
Phần II: HỆ PHƯƠNG TRÌNH ĐẠI SỐ, VÔ TỶ.
Bài 1: Hệ phương trình cơ bản. Bài 2: Hệ phương trình đưa về tích số.
Bài 3: Giải phương trình bằng phương pháp đặt ẩn phụ (Gồm có 5 Dạng).
Bài 4: Giải phương trình bằng phương pháp đánh giá.
Bài 5: Hệ phương trình chứa tham số.
Phần III: GIẢI CHI TIẾT BÀI TẬP RÈN LUYỆN.
>>> Tổng hợp các đề thi thử hay môn Toán của các trường 2016 - Có đáp án chi tiết
[/tomtat]

Bài viết liên quan