[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu ảnh hưởng của nhà máy thủy điện Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4 đến chế độ làm việc của hệ thống lưới truyền tải điện Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu ảnh hưởng của nhà máy thủy điện Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4 đến chế độ làm việc của hệ thống lưới truyền tải điện Việt Nam
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN HỆ THỐNG ĐIỆN VIỆT NAM VÀ CÁC CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA HỆ THỐNG ĐIỆN
1.1. Tổng quan về hệ thống điện Việt Nam.
1.2. Chế độ làm việc của máy phát điện.
1.3. Chế độ hòa đồng bộ tổ máy phát.
1.4. Các phương pháp đánh giá ổn định hệ thống điện.
1.5. Kết luận.
Chương 2: CƠ SỞ TÍNH TOÁN CHẾ ĐỘ XÁC LẬP CỦA HTĐ VÀ CÁC PHẦN MỀM ỨNG DỤNG
2.1. Tổng quan.
2.2. Các phương pháp tính toán chế độ xác lập.
2.3. Các phân mềm tinh toán chế độ xác lập.
2.4. Xây dựng dữ liệu tính toán HTĐ bằng chương trình PSS/E.
Chương 3: NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA NMTĐ ĐỒNG NAI 3 VÀ ĐỒNG NAI 4 ĐẾN CHẾ ĐỘ VẬN HÀNH CỦA HTĐ VIỆT NAM
3.1. Giới thiệu chung.
3.2. Tính toán thông số vận hành của hệ thống điện trong giai đoạn 2011 (Chưa có NMTĐ Đồng Nai 3, 4).
3.3. Tính toán các chế độ vận hành của hệ thống điện khi có NMTĐ thủy điện Đồng Nai 3, 4.
3.4. Tính toán các chế độ vận hành của NMTĐ thủy điện Đồng Nai 3, 4.
3.5. Kết luận.
Chương 4: PHƯƠNG THỨC ĐÓNG DÒNG ĐIỆN VÀ VẬN HÀNH NMTĐ ĐỒNG NAI 3 VÀ ĐỒNG NAI 4
4.1. Giới thiệu chung.
4.2. Tính toán nấc phân áp của máy biến áp tăng áp.
4.3. Chế độ phóng điện và hòa đồng bộ máy phát.
4.4. Chế độ vận hành đường dây.
4.5. Một số lưu ý khi tính toán chỉnh định Rơle.
4.6. Kết luận.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan