[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu ứng dụng enzym glucose oxidase để cải thiện độ nở của bánh mì

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu ứng dụng enzym glucose oxidase để cải thiện độ nở của bánh mì
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Giới thiệu chung về quy trình sản xuất bánh mì.
1.2. Enzyme Glucose Oxidase.
1.3. Tình hình nghiên cứu trong ngoài nước.
Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu.
2.2. Thiết bị, hóa chất.
2.3. Phương pháp nghiên cứu.
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1. Khảo sát một số thành phần hóa học của nguyên liệu.
3.2. Nghiên cứu khảo sát chế độ nướng bánh mì.
3.3. Nghiên cứu ứng dụng Enzyme Glucose Oxidase để cải thiện độ nở bánh mì Hamburger.
3.4. Nghiên cứu ứng dụng E.GOD và Vitamin C để cải thiện độ nở bánh mì Hamburger.
3.5. Đánh giá một số chỉ tiêu cảm quan của sản phẩm bánh Hamburger.
3.6. Xây dựng quy trình sản xuất bánh mì Hamburger có bổ sung Enzyme Glucose Oxidase và Vitamin C ở quy mô phòng thí nghiệm.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan