[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phát triển công nghiệp chế biến dừa tỉnh Bình Định

[/kythuat]
[tomtat]
Phát triển công nghiệp chế biến dừa tỉnh Bình Định
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN
1.1. Khái niệm, đặc điểm của công nghiệp chế biến.
1.2. Vai trò của công nghiệp chế biến dừa.
1.3. Nội dung phát triển công nghiệp chế biến dừa.
1.4. Một số chỉ tiêu đánh giá phát triển công nghiệp chế biến dừa.
1.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển công nghiệp chế biến.      
1.6. Bài học kinh nghiệm từ ngành dừa một số nước.
Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN DỪA TỈNH BÌNH ĐỊNH
2.1. Tổng quan về ngành dừa thế giới và Việt Nam.
2.2. Điều kiện tự nhiên – xã hội Bình Định.
2.3. Tình hình phát triển công nghiệp chế biến dừa tỉnh Bình Định.
Chương 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP CƠ BẢN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN DỪA Ở BÌNH ĐỊNH
3.1. Cơ sở cho việc thiết kế các giải pháp.
3.2. Định hướng phát triển công nghiệp chế biến dừa tỉnh Bình Định.
3.3. Giải pháp phát triển công nghiệp chế biến dừa.
3.4. Kiến nghị.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan