[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Ảnh hưởng của tỷ lệ (methionine + cysteine)/lysine trong khẩu phần ăn đến sức sản xuất thịt của gà F1 (Ri x Lương Phượng) nuôi nhốt trên đệm lót

[/kythuat]
[tomtat]
Ảnh hưởng của tỷ lệ (methionine + cysteine)/lysine trong khẩu phần ăn đến sức sản xuất thịt của gà F1 (Ri x Lương Phượng) nuôi nhốt trên đệm lót
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC HÌNH
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
Phần 1: MỞ ĐẦU
1.1. Đặt vấn đề
1.2. Mục đích nghiên cứu
1.3. Mục tiêu nghiên cứu
1.4. Ý nghĩa của đề tài
1.4.1. Ý nghĩa khoa học
1.4.2. Ý nghĩa trong thực tiễn
Phần 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học và pháp lý của đề tài
2.1.1. Vai trò, nhu cầu protein của gà thịt và phương pháp xác định
2.1.2. Khả năng sản xuất thịt của gia cầm và các yếu tố ảnh hưởng
2.1.3. Giới thiệu về gà Lương Phượng, gà Ri và con lai
2.2. Tình hình nghiên cứu trong nước và ngoài nước
2.2.1. Tình hình nghiên cứu ở trong nước
2.2.2. Tình hình nghiên cứu ở nước ngoài
Phần 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu
3.2.1. Địa điểm tiến hành nghiên cứu
3.2.2. Thời gian tiến hành nghiên cứu
3.2.3 Nội dung nghiên cứu
3.4. Phương pháp nghiên cứu và các chỉ tiêu theo dõi
3.4.1. Phương pháp nghiên cứu
3.4.2. Các chỉ tiêu và phương pháp theo dõi
Phần 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Kết quả phục vụ sản xuất
4.2. Kết quả chuyên đề khoa học
4.2.1. Tỷ lệ nuôi sống của đàn gà thí nghiệm
4.2.2. Sinh trưởng của gà thí nghiệm qua các tuần tuổi
4.2.3. Khả năng sử dụng và chuyển hóa thức ăn
4.2.4. Chỉ số sản xuất và chỉ số kinh tế của gà thí nghiệm
4.2.5. Chi phí trực tiếp cho 1 kg gà xuất bán
4.2.6. Khảo sát chỉ tiêu năng suất thịt.
Phần 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan