[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Khảo sát kết quả áp dụng chế độ nuôi dưỡng tới khả năng sinh sản của lợn nái ngoại giống Landrace tại trang trại tư nhân thôn An Hòa xã Tản Lĩnh huyện Ba Vì thành phố Hà Nội

[/kythuat]
[tomtat]
Khảo sát kết quả áp dụng chế độ nuôi dưỡng tới khả năng sinh sản của lợn nái ngoại giống Landrace tại trang trại tư nhân thôn An Hòa xã Tản Lĩnh huyện Ba Vì thành phố Hà Nội
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
PHẦN 1: CÔNG TÁC PHỤC VỤ SẢN XUẤT
1.1. Điều tra cơ bản
1.1.1. Điều kiện tự nhiên
1.1.2. Điều kiện kinh tế xã hội
1.1.3. Tình hình sản xuất của trại chăn nuôi
1.1.4. Đánh giá chung
1.1.5. Phương hướng sản xuất của trại
1.2. Nội dung, phương pháp và kết quả phục vụ sản xuất
1.2.1. Nội dung phục vụ sản xuất
1.2.2. Biện pháp thực hiện
1.3. Kết quả công tác phục vụ sản xuất
1.3.1. Công tác giống
1.3.2. Công tác chăm sóc nuôi dưỡng
1.3.3. Công tác thú y
1.4. Kết luận và đề nghị
1.4.1. Kết luận
1.4.2. Tồn tại
1.4.3. Đề nghị
PHẦN 2: CHUYÊN ĐỀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
2.1. Đặt vấn đề
2.1.1. Mục tiêu của chuyên đề
2.2. Tổng quan tài liệu
2.2.1. Cơ sở khoa học của đề tài
2.2.2 Tình hình nghiên cứu trong nước và ngoài nước
2.3. Đối tượng, nội dung, địa điểm và phương pháp nghiên cứu
2.3.1. Đối tượng nghiên cứu
2.3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành
2.3.3. Nội dung chuyên đề
2.3.4. Các chỉ tiêu theo dõi và phương pháp theo dõi các chỉ tiêu
2.3.5. Phương pháp theo dõi các chỉ tiêu
2.3.6. Chỉ tiêu về tiêu tốn thức ăn/ 1 kg lợn con cai sữa
2.3.7. Ước tính hiệu quả kinh tế/ 1 lứa đẻ của lợn mẹ
2.3.8. Phương pháp sử lí các số liệu
2.4. Kết quả và phân tích kết quả
2.4.1. Khảo sát quy trình kỹ thuật chăn nuôi lợn nái sinh sản tại trại
2.4.2. Kết quả khảo sát các chỉ tiêu sinh lý sinh dục
2.4.3. Năng suất sinh sản của đàn nái
2.4.4. Tiêu tốn thức ăn để sản xuất 1 kg lợn con cai sữa
2.5. Kết luận, tồn tại và đề nghị
2.5.1. Kết luận
2.5.2. Đề nghị
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan