[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu ảnh hưởng của chế phẩm men Lacto sống đến khả năng sản xuất của gà broiler Ross 308 tại xã Phấn Mễ huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu ảnh hưởng của chế phẩm men Lacto sống đến khả năng sản xuất của gà broiler Ross 308 tại xã Phấn Mễ huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên
MỤC LỤC
PHẦN 1. MỞ ĐẦU
PHẦN 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học của đề tài
2.1.1. Giới thiệu chung về probiotic
2.1.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh trưởng của gia cầm
2.1.3. Đặc điểm sinh lý tiêu hóa của gia cầm
2.1.4. Khả năng chuyển hóa thức ăn
2.1.5. Sức sống và khả năng nhiễm bệnh
2.2. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước
2.2.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới
2.2.2. Tình hình nghiên cứu trong nước
PHẦN 3. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1.1. Một vài đặc điểm của gà broirler Ross 308
3.1.2. Giới thiệu đôi nét về chế phẩm men Lacto sống
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.4. Phương pháp nghiên cứu và các chỉ tiêu theo dõi
3.4.1. Phương pháp bố trí thí nghiệm
3.4.2. Chỉ tiêu theo dõi và phương pháp xác định
3.4.3. Phương pháp xử lý số liệu
PHẦN 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Công tác phục vụ sản xuất
4.1.1. Công tác chăn nuôi
4.1.2. Công tác thú y và vệ sinh phòng bệnh
4.1.3. Chẩn đoán và điều trị bệnh cho đàn gà toàn trại
4.1.4. Tham gia các hoạt động khác
4.2. Kết quả và phân tích kết quả
4.2.1. Tỷ lệ nuôi sống của gà thí nghiệm
4.2.2. Khả năng sinh trưởng
4.3. Khả năng sử dụng và chuyển hóa thức ăn
4.3.1. Tiêu thụ thức ăn của gà thí nghiệm
4.3.2. Tiêu tốn thức ăn cho 1kg tăng khối lượng
4.3.3. Kết quả về tác dụng phòng bệnh đường tiêu hóa của chế phẩm men Lacto sống
4.3.4. Chỉ số sản xuất và chỉ số kinh tế
4.4. Chi phí thức ăn/kg tăng khối lượng
PHẦN 5. KẾT LUẬN, TỒN TẠI VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan