[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ lâm sàng ở lợn nhiễm giun tròn Trichocephalus suis tại huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên và hiệu lực của thuốc điều trị

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ lâm sàng ở lợn nhiễm giun tròn Trichocephalus suis tại huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên và hiệu lực của thuốc điều trị
MỤC LỤC
Phần 1: MỞ ĐẦU
Phần 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học của đề tài
2.1.1. Vị trí của giun Trichocephalus suis trong hệ thống phân loại động vật
2.1.2. Đặc điểm hình thái, kích thước, cấu tạo của giun Trichocephalus suis ký sinh ở lợn
2.1.3. Vòng đời của giun Trichocephalus suis
2.1.4. Sức đề kháng của trứng giun Trichocephalus suis ở lợn
2.1.5. Dịch tễ học bệnh giun Trichocephalus suis ở lợn
2.1.5.1. Cơ chế sinh bệnh
2.1.5.2. Triệu chứng lâm sàng và bệnh tích của lợn bị bệnh giun Trichocephalus suis
2.1.5.3. Chẩn đoán
2.1.5.4. Điều trị và phòng bệnh giun Trichocephalus suis ở lợn
2.2. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước
2.2.1. Tình hình nghiên cứu trong nước
2.2.2. Tình hình nghiên cứu ở nước ngoài
Phần 3: ĐỐI TƯỢNG, VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và vật liệu nghiên cứu
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu
3.1.2. Vật liệu nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
3.2.1. Địa điểm nghiên cứu
3.2.2. Thời gian nghiên cứu
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.3.1. Tình hình nhiễm giun Trichocephalus suis ở lợn tại một số xã thuộc huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên.
3.3.2. Đặc điểm bệnh lý và lâm sàng của lợn nhiễm giun Trichocephalus suis tại huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên
3.3.3. Hiệu lực và độ an toàn của của thuốc tẩy bendazol, ziquan - mectin
3.3.4. Đề xuất biện pháp phòng trị bệnh giun Trichocephalus suis cho lợn
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Phương pháp nghiên cứu đặc điểm dịch tễ bệnh giun Trichocephalus suis ở lợn
3.4.1.1. Quy định những yếu tố cần xác định liên quan đến tình hình nhiễm giun Trichocephalus suis ở lợn.
3.4.1.2. Phương pháp thu thập mẫu
3.4.1.3. Phương pháp xác định tỷ lệ và cường độ nhiễm giun Trichocephalus suis
3.4.2. Phương pháp nghiên cứu bệnh lý, biểu hiện lâm sàng của lợn bị bệnh giun Trichocephalus suis
3.4.3. Xác định hiệu lực và độ an toàn của thuốc tẩy giun Trichocephalus suis cho lợn
3.4.4. Phương pháp xử lý số liệu
Phần 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
4.1. Tình hình nhiễm giun Trichocephalus suis ở lợn tại một số xã thuộc huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên
4.1.1. Tỷ lệ và cường độ nhiễm giun Trichocephalus suis tại huyện Phú Lương
4.1.2. Tỷ lệ và cường độ nhiễm giun Trichocephalus suis theo tuổi lợn
4.1.3. Tỷ lệ và cường độ nhiễm giun Trichocephalus suis theo phương thức chăn nuôi
4.1.4. Tỷ lệ và cường độ nhiễm giun Trichocephalus suis theo tình trạng vệ sinh thú y
4.2. Đặc điểm bệnh lý và lâm sàng, bệnh tích của lợn nhiễm giun Trichocephalus suis ở huyện Phú Lương
4.2.1. Tỷ lệ và cường độ nhiễm giun Trichocephalus suis giữa lợn tiêu chảy và lợn khỏe
4.2.2. Biểu hiện lâm sàng lợn nhiễm giun Trichocephalus suis
4.2.3. So sánh số lượng hồng cầu, bạch cầu và hàm lượng huyết sắc tố giữa lợn khỏe và lợn nhiễm giun Trichocephalus suis
4.2.4. Công thức bạch cầu của lợn khỏe và lợn bị bệnh giun Trichocephalus suis
4.3. Biện pháp phòng trị bệnh giun Trichocephalus suis cho lợn
4.3.1. Hiệu lực của một số thuốc tẩy giun Trichocephalus suis cho lợn
4.3.2. Độ an toàn của một số thuốc tẩy giun Trichocephalus suis cho lợn
4.3.3. Đề xuất biện pháp phòng bệnh giun Trichocephalus suis cho lợn
Phần 5: KẾT LUẬN, TỒN TẠI VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan