[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Theo dõi tình hình mắc bệnh viêm tử cung bại liệt sau khi đẻ ở đàn lợn nái sinh sản tại trại lợn Hùng Chi xã Lương Sơn thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên và thử nghiệm một số phác đồ điều trị bệnh

[/kythuat]
[tomtat]
Theo dõi tình hình mắc bệnh viêm tử cung bại liệt sau khi đẻ ở đàn lợn nái sinh sản tại trại lợn Hùng Chi xã Lương Sơn thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên và thử nghiệm một số phác đồ điều trị bệnh
MỤC LỤC
Phần 1: MỞ ĐẦU
Phần 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học
2.1.1. Cấu tạo giải phẫu và sinh lý cơ quan sinh dục cái
2.1.2. Đặc điểm sinh lý, sinh dục của lợn nái
2.1.3. Sinh lý lâm sàng
2.1.4. Một số bệnh sản khoa thường gặp ở lợn
2.1.5. Một số hiểu biết về thuốc phòng và trị bệnh sử dụng trong đề tài
2.2. Tình hình nghiên cứu trong nước và ngoài nước
2.2.1. Tình hình nghiên cứu trong nước
2.2.2. Tình hình nghiên cứu ngoài nước
Phần 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.3.1. Nội dung nghiên cứu
3.3.2. Các chỉ tiêu theo dõi
3.4. Phương pháp nghiên cứu và các chỉ tiêu theo dõi
3.4.1. Phương pháp theo dõi và thu thập thông tin
3.4.2. Phương pháp bố trí thí nghiệm
3.4.3. Phương pháp xử lý số liệu
Phần 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Công tác phục vụ sản xuất
4.1.1. Công tác chăm sóc nuôi dưỡng
4.1.2. Phát hiện lợn nái động dục
4.1.3. Thụ tinh nhân tạo cho lợn nái
4.1.4. Công tác thú y
4.2. Kết quả nghiên cứu
4.2.1. Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung, bại liệt của đàn lợn nái sinh sản của trại
4.2.2. Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung theo lứa đẻ
4.2.3. Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung, bại liệt theo các tháng trong năm
4.2.4. Tình hình mắc bệnh viêm tử cung, bại liệt của đàn lợn nái theo giống
4.2.5. Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung, bại liệt theo dãy chuồng
4.2.6. Kết quả điều trị bệnh viêm tử cung, bại liệt theo phác đồ điều trị
2.4.7. Ảnh hưởng của bệnh viêm tử cung, bại liệt đến khả năng sinh sản của lợn nái nuôi tại trại
2.4.8. Chi phí sử dụng thuốc trong điều trị
Phần 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan