[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Theo dõi tình hình mắc bệnh viêm tử cung ở đàn lợn nái tại trại lợn của công ty TNHH một thành viên sản xuất kinh doanh thương mại Trường Thịnh và thử nghiệm một số phác đồ điều trị bệnh

[/kythuat]
[tomtat]
Theo dõi tình hình mắc bệnh viêm tử cung ở đàn lợn nái tại trại lợn của công ty TNHH một thành viên sản xuất kinh doanh thương mại Trường Thịnh và thử nghiệm một số phác đồ điều trị bệnh
MỤC LỤC
Phần 1: MỞ ĐẦU
Phần 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học
2.1.1. Cấu tạo giải phẫu và sinh lý cơ quan sinh dục cái
2.1.1.1. Bộ phận sinh dục bên ngoài
2.1.1.2. Bộ phận sinh dục bên trong
2.1.2. Đặc điểm sinh lý, sinh dục của lợn nái
2.1.2.1. Sự thành thục về tính
2.1.2.2. Chu kỳ tính
2.1.2.3. Khoảng cách giữa các lứa đẻ
2.1.3. Sinh lý lâm sàng
2.1.4. Quá trình viêm tử cung
2.1.5. Các thể viêm tử cung
2.1.5.1 Viêm nội mạc tử cung (Endometritis)
2.1.5.2. Viêm cơ tử cung (Myometritis Puerperalis)
2.1.5.3. Viêm tương mạc tử cung (Perimetritis Puerperali)
2.1.8. Biện pháp phòng và trị bệnh viêm tử cung
2.1.9. Thành phần hóa học và cơ chế tác dụng của thuốc sử dụng trong đề tài
2.2. Tình hình nghiên cứu trong nước và ngoài nước
2.2.1. Tình hình nghiên cứu ngoài nước
2.2.2. Tình hình nghiên cứu trong nước
PHẦN 3. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.3.1. Nội dung nghiên cứu
3.3.2. Các chỉ tiêu theo dõi
3.4. Phương pháp nghiên cứu và các chỉ tiêu theo dõi
3.4.1. Phương pháp theo dõi và thu thập thông tin
3.4.2. Phương pháp bố trí thí nghiệm
PHẦN 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Công tác phục vụ sản xuất
4.1.1. Công tác chăm sóc nuôi dưỡng
4.1.2. Công tác thú y
4.1.2.1. Phòng bệnh
4.1.2.2. Công tác chẩn đoán và điều trị bệnh
4.2. Kết quả nghiên cứu
4.2.1. Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung trên đàn lợn nái tại cơ sở
4.2.1.1. Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung trên đàn lợn nái sinh sản của trại
4.2.1.3. Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung theo lứa đẻ
4.2.1.4. Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung theo dãy chuồng
4.2.2.1. Kết quả điều trị bệnh viêm tử cung theo phác đồ điều trị
4.2.2.2. Sơ đồ hạch toán thuốc thú y điều trị bệnh viêm tử cung
4.2.3. Một số chỉ tiêu sinh lý sinh sản của lợn nái sau điều trị
Phần 5. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan