[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thiết kế chế tạo khuôn ép phun nhựa bảng công nghệ CAD/CAM/CNC cho công ty nhựa Việt Úc

[/kythuat]
[tomtat]
Thiết kế chế tạo khuôn ép phun nhựa bảng công nghệ CAD/CAM/CNC cho công ty nhựa Việt Úc
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CÔNG NGHỆ VÀ KHUÔN ÉP PHUN
1.1. Khái quát về công nghệ ép phun.
1.2. Tổng quan về khuôn nhựa.
1.3. Xử lý các khuyết tật trên sản phẩm.
Chương 2: TÌM HIỂU VẬT LIỆU NHỰA, MÁY CÔNG CỤ CNC VÀ PHẦN MỀM PRO/ENGINEER
2.1. Giới thiệu vật liệu nhựa.
2.2. Một số đặc tính của nhựa nhiệt dẻo.
2.3. Lịch sử phát triển của kỹ thuật CNC.
2.4. Một số định nghĩa cơ bản trong máy CNC.
2.5. Giới thiệu phần mềm PRO/ENG WILDFILE 4.0.
Chương 3: THIẾT KẾ KHUÔN KHAY NHỰA BẰNG CÔNG NGHỆ CAD/CAM/CNC
3.1. Cơ sở thiết kế khuôn.
3.2. Thiết kế sản phẩm khay nhựa.
3.3. Xác định kiểu khuôn.
3.4. Tạo khuôn chuẩn bị gia công bằng PROWILDFIRE 4.0.
3.5. Tính số lòng khuôn.
3.6. Thiết kế các chi tiết của khuôn.
3.7. Chọn vật liệu, phôi ban đầu của chi tiết.
3.8. Lập quy trình công nghệ gia công khuôn.
3.9. Tính toán chọn cụ thể các thông số công nghệ.
3.10. Chọn máy gia công (máy phay CNC).
Chương 4: CHẾ TẠO KHUÔN KHAY NHỰA BẰNG CÔNG NGHỆ CAD/CAM/CNC
4.1. Mô phỏng quy trình công nghệ gia công khuôn.
4.2. Lập trình tự động bằng phần mềm PROENGINEER WILDFIRE 4.0.
4.3. Gia công khuôn khay nhựa trên máy phay CNC EMCO MILL 155 tại viện cơ khí và tự động hóa trương Đại học Bác Khoa – Đại học Đà Nẵng.
4.4. Đóng bánh khuôn.
KẾT LUẬN VÀ TRIỂN VỌNG CỦA ĐỀ TÀI
[/tomtat]

Bài viết liên quan