[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thử nghiệm một số giải pháp về chăm sóc nuôi dưỡng trong vụ Đông Xuân nhằm nâng cao sức sản xuất của đàn bò thịt tại xã Tà Hộc huyện Mai Sơn tỉnh Sơn La

[/kythuat]
[tomtat]
Thử nghiệm một số giải pháp về chăm sóc nuôi dưỡng trong vụ Đông Xuân nhằm nâng cao sức sản xuất của đàn bò thịt tại xã Tà Hộc huyện Mai Sơn tỉnh Sơn La
MỤC LỤC
PHẦN 1: MỞ ĐẦU
PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Đặc điểm tiêu hóa ở gia súc nhai lại
2.1.1. Sơ lược chức năng các bộ phận đường tiêu hóa
2.1.2. Ruột
2.1.3. Sinh lý dạ cỏ gia súc nhai lại
2.1.4. Sự nhai lại
2.1.5. Tuyến nước bọt
2.1.6. Vai trò của hệ VSV dạ cỏ
2.2. Đặc điểm sinh trưởng của bò
2.2.1. Khái niệm về sinh trưởng
2.2.2. Các quy luật sinh trưởng
2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng của thịt bò
2.2.1. Ảnh hưởng của giống đến năng suất và chất lượng thịt bò
2.2.2. Ảnh hưởng của chế độ dinh dưỡng đến khả năng tăng trọng của bò
2.2.3. Ảnh hưởng của khẩu phần ăn đến năng suất và chất lượng thịt bò vỗ béo
2.4. Tình hình nghiên cứu khai thác các nguồn thức ăn sẵn có trong nuôi dưỡng và vỗ béo bò thịt tại Việt Nam
2.5. Đặc điểm của các loại phụ phẩm nông nghiệp và củ sắn làm thức ăn chăn nuôi
2.5.1. Đặc điểm cơ bản của các loại phụ phẩm nông nghiệp
2.5.2. Đặc điểm sinh học của cây sắn và tình hình nghiên cứu sử dụng củ sắn trong chăn nuôi vỗ béo bò thịt
PHẦN 3: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và vật liệu nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.4. Phương pháp nghiên cứu và các chỉ tiêu theo dõi
3.4.1. Phương pháp bố trí thí nghiệm
3.4.2. Phương pháp xác định khả năng sinh trưởng của bò
3.4.3. Các chỉ tiêu theo dõi
3.4.4. Phương pháp xử lý số liệu
3.4.5. Nghiên cứu về thức ăn dùng trong thí nghiệm và phương pháp xử lý
PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ
4.1. Công tác phục vụ sản xuất
4.2. Kết quả nghiên cứu khoa học
4.2.1 Thành phần hoá học của rơm, sắn trước và sau khi ủ.
4.2.2. Khả năng thu nhận thức ăn của bò thí nghiệm.
4.2.3. Tăng khối lượng của bò thí nghiệm
4.2.4. Các chỉ tiêu về sinh trưởng
4.2.5. Ước tính hiệu quả kinh tế
PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan