[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tìm hiểu công nghệ kim xây dựng ứng dụng chú giải ngữ nghĩa tự động

[/kythuat]
[tomtat]
Tìm hiểu công nghệ kim xây dựng ứng dụng chú giải ngữ nghĩa tự động
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: WEB NGỮ NGHĨA VÀ HỆ THỐNG CHÚ GIẢI NGỮ NGHĨA
1.1. Các vấn đề liên quan đến web ngữ nghĩa.
1.2. Hệ thống chú giải cho web ngữ nghĩa.
Chương 2: HỆ THỐNG QUẢN LÝ THÔNG TIN VÀ TRÍ THỨC KIM
2.1. Giới thiệu KIM.
2.2. Hệ thống KIM.
Chương 3: XÂY DỰNG ỨNG DỤNG CHÚ GIẢI NGỮ NGHĨA TỰ ĐỘNG
3.1. Kiến trúc tổng thể của hệ thống chú giải.
3.2. Thiết lập KIM Ontology và cơ sở tri thức.
3.2.1. PROTON
3.2.2. Mở rộng Ontology.
3.2.3. Giới thiệu Protégé.
3.3. Thiết lập hệ thống.
3.3.1. Giới thiệu khái quát.
3.3.2. Phương pháp.
3.3.3. Các cấu trúc tổng quát và nguyên lý hoạt động.
3.3.4. Giới thiệu một số lớp quan trọng trong ứng dụng.
3.3.5. Xây dựng Ontology danh nhân lịch sử Việt Nam.
3.4. Cài đặt thử nghiệm.
3.4.1. Mô trường.
3.4.2. Cài đặt các công cụ.
3.5. Kết quả và đánh giá.
3.5.1. Kết quả chạy thử nghiệm.
3.5.2. Đánh giá các kết quả đạt được.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan