[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tích phân xác định và ứng dụng trong hình học và vật lý

[/kythuat]
[tomtat]
Tích phân xác định và ứng dụng trong hình học và vật lý
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: KIẾN THỨC CƠ BẢN
1.1. Bài toán diện tích hình thang cong.
1.2. Định nghĩa tích phân xác định.
1.3. Các tính chất của tích phân xác định.
1.4. Các định lý về giá trị trung bình.
1.5. Nguyên hàm và tích phân xác định.
1.6. Một vài phương pháp tính tích phân xác định.
Chương 2: ƯNG DỤNG TÍCH PHÂN XÁC ĐỊNH TRONG HÌNH HỌC VÀ VẬT LÝ
2.1. Sơ đồ áp dụng tích phân xác định.
2.2. Tính diện tích hình phẳng.
2.3. Tính độ dài đường cong.
2.4. Tính thể tích vật thể.
2.4.1. Tính thể tích vật thể khi biết diện tích thiết diện ngang.
2.4.2. Tính vật thể tròn xoay.
2.5. Diện tích mặt tròn xoay.
2.6. Khối lượng, moment và tạo độ trọng tâm của đường cong.
2.7. Khối lượng, moment và tạo độ trọng tâm của vật thể.
2.8. Quãng đường đi qua của vật thể chuyển động.
2.9. Công của lực.
2.10. Áp suất của chất lỏng lên bề mặt của tấm mỏng.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan