[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tình hình hội chứng tiêu chảy ở lợn con từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi tại trại lợn Công ty CP Bình Minh, Mỹ Đức, Hà Nội và thử nghiệm một số phác đồ điều trị

[/kythuat]
[tomtat]
Tình hình hội chứng tiêu chảy ở lợn con từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi tại trại lợn Công ty CP Bình Minh, Mỹ Đức, Hà Nội và thử nghiệm một số phác đồ điều trị
MỤC LỤC
PHẦN 1: MỞ ĐẦU
PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học
2.1.1. Đặc điểm sinh lý của lợn con
2.1.2. Hiểu biết về hội chứng tiêu chảy
2.1.3. Nguyên nhân gây ra hội chứng tiêu chảy
2.1.4. Cơ chế sinh bệnh
2.1.5.Triệu chứng
2.1.6. Bệnh tích
2.1.7. Một số đặc điểm dịch tễ của hội chứng tiêu chảy.
2.1.8. Biện pháp phòng và trị tiêu chảy cho lợn
2.1.9. Một số loại thuốc để điều trị bệnh phân trắng lợn con tại công ty CP Bình Minh
2.2. Vài nét về tình hình nghiên cứu hội chứng tiêu chảy ở lợn con theo mẹ trong và ngoài nước
2.2.1. Nghiên cứu về hội chứng tiêu chảy trong nước
2.2.2. Nghiên cứu về hội chứng tiêu chảy trên thế giới
PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG - NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng nghiên cứu
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.3.1. Tình hình mắc hội chứng tiêu chảy trên đàn lợn con từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi, nuôi tại Công ty CP Bình Minh, xã Phù Lưu Tế, huyện Mỹ Đức – Hà Nội.
3.3.2. Đánh giá hiệu lực điều trị hội chứng tiêu chảy của hai phác đồ khác nhau.
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Điều tra gián tiếp
3.4.2. Điều tra trực tiếp
3.4.3. Phương pháp xác định hiệu quả sử dụng của hai phác đồ
3.4.4. Phương pháp xác định các chỉ tiêu
3.4.5. Phương pháp xử lý số liệu
PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Công tác phục vụ sản xuất
4.1.1. Công tác chăn nuôi
4.1.2. Công tác thú y
4.1.3. Công tác khác.
4.2. Kết quả nghiên cứu tình hình hội chứng tiêu chảy ở đàn lợn con từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi tại trại
4.2.1. Kết quả điều tra lợn mắc bệnh theo đàn và theo cá thể
4.2.2. Kết quả theo mắc dõi tình hình hội chứng tiêu chảy ở lợn con từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi qua các tháng
4.2.3. Tình hình hội chứng tiêu chảy trên lợn con theo mẹ theo lứa tuổi
4.2.4. Kết quả điều tra tình hình mắc tiêu chảy ở lợn theo tính biệt
4.2.5. Tỷ lệ lợn con chết do hội chứng tiêu chảy
4.2.6. Kết quả theo dõi triệu chứng lâm sàng ở lợn mắc tiêu chảy
4.2.7. Đánh giá kết quả điều trị hội chứng tiêu chảy ở lợn
PHẦN 5: KẾT LUẬN ĐỂ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan