[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Toán sức bền bộ truyền bánh răng trochoid bằng phương pháp phần tử hữu hạn

[/kythuat]
[tomtat]
Toán sức bền bộ truyền bánh răng trochoid bằng phương pháp phần tử hữu hạn
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ BƠ BÁNH RĂNG TROCHOID
1.1. Giới thiệu về bộ truyền bánh răng trong bơm bánh răng trochoid.
1.2. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động.
1.3. Các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài.
1.4. Nhận xét và kết luận.
Chương 2: LÝ THUYẾT ĂN KHỚP VÀ PHƯƠNG TRÌNH BIÊN DẠNG RĂNG TROCHOID
2.1. Ăn khớp Cycloid.
2.2. Phương trình biên dạng răng trochoid.
2.3. Xây dựng biên dạng răng trên phần mềm Pro/Engineer.
2.4. Nhận xét và kết luận.
Chương 3: TÍNH TOÁN SỨC BỀN CỦA BƠM BÁNH RĂNG TROCHOID
3.1. Tính toán bộ truyền bánh trăng theo phương pháp truyền thống.
3.2. Phân tích tải trọng tác dụng lên bộ truyền.
3.3. Ứng dụng phần mềm ANSYS và Application Pro/Mechanica vào việc tính toán độ bền bánh răng trong bơm trochoid.
3.4. Nhận xét và kết luận.
KẾT LUẬN VÀ TRIỂN VỌNG ĐỀ TÀI
[/tomtat]

Bài viết liên quan