[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Ứng dụng công nghệ tri thức xây dựng hệ hỗ trợ hỏi đáp tự động trong tư vấn tuyển sinh đào tạo

[/kythuat]
[tomtat]
Ứng dụng công nghệ tri thức xây dựng hệ hỗ trợ hỏi đáp tự động trong tư vấn tuyển sinh đào tạo
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT
1.1. Tổng quan về hệ thống hỏi đáp tự động.
1.2. Các phương pháp phân tích câu hỏi và tìm kiếm thông tin trong hệ thống hỏi đáp.
1.2.1. Phương pháp phân tích câu hỏi.
1.2.2. Vấn đề phân tích câu hỏi trong ngôn ngữ tiếng Việt.
1.2.3. Tìm kiếm thông tin.
1.2.4. Mô hình không gian vector.
1.2.5. Phương pháp gom dữ liệu.
Chương 2: NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM
2.1. Giới thiệu về trường Cao đẳng Kỹ thuật Y tế II.
2.2. Phân tích tuyển sinh và đào tạo.
2.2.1. Tuyển sinh.
2.2.2. Phân tích kết quả đào tạo các khóa.
2.3. Phân tích thực trạng tuyển sinh và đào tạo của nhà trường.
Chương 3: XÂY DỰNG HỆ THỐNG HỎI ĐÁP
3.1. Mục tiêu xây dựng hệ thống hỏi đáp hệ thống.
3.2. Giải pháp.
3.2.1. Giai đoạn phân tích truy vấn.
3.2.2. Giai đoạn so khớp câu hỏi.
3.2.3. Giai đoạn so khớp câu trả lời.
3.3. Xây dựng giao diện.
3.3.1. Giao diện ban đầu.
3.3.2. Đăng ký thành viên.
3.3.3. Nhập câu hỏi.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan