[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Ứng dụng moodle để xây dựng hệ thống các bài thí nghiệm thực hành Vật lí lớp 10 (Nâng cao)

[/kythuat]
[tomtat]
Ứng dụng moodle để xây dựng hệ thống các bài thí nghiệm thực hành Vật lí lớp 10 (Nâng cao)
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
MỞ ĐẦU
Chương 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC SỬ DỤNG HỆ THỐNG MOODLE TRONG DẠY HỌC THÍ NGHIỆM VẬT LÍ PHỔ THÔNG LỚP 10
1. Thí nghiệm Vật lí và vai trò của nó trong dạy học Vật lí ở trường phổ thông.
1.1. Thí nghiệm Vật lí trong dạy học Vật lí ở trường phổ thông
1.2. Vai trò của thí nghiệm Vật lí trong dạy học Vật lí ở trường phổ thông
2. Thực trạng việc dạy – học các bài thí nghiệm thực hành ở trường trung học phổ thông
2.1. Thực trạng của việc dạy – học các bài thí nghiệm thực hành ở các trường trung học phổ thông
2.2. Đề xuất biện pháp giải quyết thực trạng
3. Cơ sở lí luận về sử dụng hệ thống Moodle trong dạy học thí nghiệm Vật lí phổ thông lớp 10.
3.1. Tổng quan về E-learning và Moodle.
3.2. Vai trò của hệ thống Moodle trong dạy - học các bài thí nghiệm thực hành Vật lí lớp 10
4. Tổ chức dạy – học các bài thí nghiệm thực hành thông qua hệ thống Moodle.
5. Cơ sở thực tiễn của việc sử dụng Moodle hỗ trợ dạy – học các bài thí nghiệm thực hành Vật lí lớp 10
Chương 2. XÂY DỰNG CÁC BÀI THÍ NGHIỆM THỰC HÀNH VẬT LÍ LỚP 10 VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA PHẦN MỀM MOODLE
1. Các yếu tố chính của tự học
1.1. Tự học là gì?
1.2. Các hình thức tự học
1.3. Quy trình tự học
2. Những khó khăn mà học sinh gặp phải trong quá trình tự học các bài thí nghiệm thực hành và sự trợ giúp của giáo viên đối với các vấn đề trên
2.1. Những khó khăn mà học sinh gặp phải trong quá trình tự học
2.2. Trợ giúp của giáo viên
3. Xây dựng các bài thí nghiệm thực hành Vật lí lớp 10 với sự hỗ trợ của phần mềm Moodle
3.1. Cấu trúc chương trình vật lí 10
3.2. Cấu trúc bài thí nghiệm thực hành Vật lí lớp 10.
3.3. Quy trình xây dựng chung cho các bài thí nghiệm thực hành Vật lí lớp 10
3.4. Xây dựng một số tài nguyên khác
KẾT QUẢ LUẬN VĂN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan