[giaban]0.000 VNĐ[/giaban]
[kythuat]

Phương pháp giải trắc nghiệm bài tập Vật lý theo chủ đề (Tập 1)


[/kythuat]

[tomtat]
<<< Phương pháp mới giải nhanh trắc nghiệm Vật lý


Phương pháp giải trắc nghiệm bài tập Vật lý theo chủ đề (Tập 1) Down tại đây
MỤC LỤC
Lời mở đầu
Chương I: Động lực học vật rắn
1. Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định
2. Phương trình động lực học của vật rắn quay quanh một trục cố định
3. Monmen động lượng – Động năng của vật rắn quay
Ôn tập chương I: Động lực học vật rắn
Chương II: Dao động cơ
4. Dao động điều hòa
5. Con lắc lò xo
6. Con lắc đơn – Con lắc vật lý
7. Năng lượng trong dao động điều hòa
8. Động năng tắt dần – dao động duy trì – Dao động cưỡng bức – Cộng hưởng
9. Tổng hợp hai dao động cùng phương trình
Chương III: Sóng cơ
10. Sóng cơ – Phương trình sóng
11. Sóng dừng
12. Giao thoa sóng
13. Sóng âm
14 Hiệu ứng Dốp Ple
Ôn tập chương III: Sóng cơ học
Ôn tập phần cơ học
>>> Phương pháp giải trắc nghiệm bài tập Vật lý theo chủ đề (Tập 2)
[/tomtat]

Bài viết liên quan