[giaban]0.000 VNĐ[/giaban]
[kythuat][/kythuat]

[tomtat]
<<< Phương pháp giải trắc nghiệm bài tập Vật lý theo chủ đề (Tập 2)


Phương pháp giải trắc nghiệm bài tập Vật lý theo chủ đề (Tập 3) Down tại dây
MỤC LỤC
Lời nói đầu
Chương VI: Sóng ánh sáng
6.1 Tán sắc ánh sáng
6.2  Nhiễu xạ ánh sáng – Giao thoa ánh sáng
6.3 Máy quang phổ – Các loại quang phổ
6.4 Tia hồng ngoại – Tia tử ngoại – Tia X
Chương VII: Lượng tử ánh sáng
7.1 Hiện tượng quang điện
7.2 Mẫu nguyên tử Bo và quang phổ vạch của nguyên tử Hidro
7.3 Hấp thụ và phản xạ lọc lựa ánh sáng – Màu sắc các vật. Sự phát quang – Sơ lượt về Laze
Ôn tập chương VI và VII
Chương VIII: Sơ lược về thuyết tương đối hẹp
Chương IX: Hạt nhân nguyên tử
9.1 Cấu tạo của hạt nhân nguyên tử - Độ hụt khối
9.2 Phóng xạ
9.3 Phản ứng hạt nhân
9.4 Phản ứng phân hạch – phản ứng nhiệt hạch
Ôn tập chương IX
Chương X: Từ vi mô đến vĩ mô
10.1 Các hạt sơ cấp
10.2 Mặt trời – Hệ mặt trời
10.3 Sao – Thiên hà
10.4 Thuyết Big Bang
Ôn tập chương X
Ôn tập tổng kết (Chương VI – VII – VIII – IX – X) 
[/tomtat]

Bài viết liên quan