[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xác định chế độ cắt hợp lý khi tiện có va đập thép 45 qua tôi bằng mảnh hợp kim cứng phủ tialn


[/kythuat]
[tomtat]
Xác định chế độ cắt hợp lý khi tiện có va đập thép 45 qua tôi bằng mảnh hợp kim cứng phủ tialn
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUÁT VỀ CÔNG NGHỆ TIỆN CỨNG
1.1. Đặc điểm quá trình tạo phôi khi tiện cứng
1.2. Lực và ứng suất trong cắt kim loại
1.3. Nhiệt cắt trong quá trình tiện cứng
1.4. Kết luận chương 1
Chương 2: DỤNG CỤ PHUN PHỦ
2.1. Các loại vật liệu dụng cụ cắt dùng trong tiện cứng
2.2. Mòn dụng cụ
2.3. Tuổi bền của dụng cụ
2.4. Kết luận chương 2
Chương 3: XÁC ĐỊNH CHẾ ĐỘ CẮT HỢP LÝ KHI TIỆN CÓ VA ĐẬP THÉP 45 QUA TÔI BẰNG MÀNG HỢP KIM CỨNG PHỦ TIALN
3.1. Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm
3.2. Thực nghiệm để xác định chế độ cắt hơp lý khi tiện có va đập thép 45 qua tôi bằng mảnh dao phủ TIALN
3.3. Tuổi bền dụng cụ ở chế độ cắt tối ưu
3.4. Khảo sát mòn mảnh giao ở chế độ cắt tối ưu
3.5. Kết luận chương 3
KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan