[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ du lịch tại tổng công ty du lịch Sài Gòn

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ du lịch tại tổng công ty du lịch Sài Gòn
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG
1.1. Tổng quan lý thuyết về sự hài lòng và các mô hình đo lường sự hài lòng
1.1.1. Định nghĩa về sự hài lòng của khách hàng và tại sao phải làm cho khách hàng hài lòng
1.1.1.1. Định nghĩa về sự hài lòng của khách hàng
1.1.1.2. Tại sao phải làm khách hàng hài lòng
1.1.2. Các mô hình đo lường sự hài lòng của khách hàng trong dịch vụ
1.1.2.1. Mô hình thang đo chất lượng dịch vụ SERQUAL
1.1.2.2. Mô hình thang đo Likert
1.1.2.3. Mô hình chỉ số hài lòng khách hàng
1.2. Một số khái niệm và khái quát về tình tình du lịch Thế giới và Việt Nam
1.2.1. Du lịch
1.2.1.1. Khái niệm du lịch
1.2.1.2. Khái niệm về khách du lịch
1.2.1.3. Phân loại về du khách
1.2.2. Tình hình du lịch trong nước và thế giới
1.2.2.1. Tổng quan về tình hình du lịch tại TP.Hồ Chí Minh    
1.2.2.2. Tình hình du lịch tại Việt Nam   
1.2.2.3. Tình hình du lịch trên thế giới
1.3. Các yếu tố tác động đến sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ du lịch
1.3.1. Chất lượng dịch vụ du lịch
1.3.2. Chất lượng phục vụ  
1.3.3. Giá tour và giá các dịch vụ khác
1.3.4. Loại hình tour và các dịch vụ khác           
1.3.5. Uy tín thương hiệu   
TÓM TẮT CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA TỔNG CÔNG TY DU LỊCH SAIGON (SAIGONTOURIST)
2.1. Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty
2.1.1. Quá trình hình thành
2.1.2. Chức năng kinh doanh
2.1.3. Đánh giá hoạt động của Tổng Công ty Du lịch Saigon
2.1.3.1. Về sản phẩm
2.1.3.2. Về tình hình kinh doanh  
2.1.3.3. Tóm tắt cơ cấu tổ chức
2.1.3.4. Về nhân sự
2.1.3.5. Về hệ thống thông tin
2.1.3.6. Về công tác quản lý tài chính
2.1.3.7. Về công tác đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật
2.1.3.8. Về công tác Marketing
2.1.3.9. Về công tác môi trường
2.1.3.10. Về công tác Đảng và Đoàn thể
2.1.3.11. Về công tác từ thiện- xã hội hướng đến cộng đồng
2.2. Các nhân tố từ môi trường bên ngoài tác động đến hoạt động kinh doanh của Saigontourist
2.2.1. Phân tích môi trường vĩ mô
2.2.1.1. Tiềm năng du lịch của thành phố Hồ Chí Minh
2.2.1.2. Chính trị - xã hội
2.2.1.3. Kinh tế        
2.2.1.4. Cơ sở hạ tầng
2.2.1.5. Đặc trưng văn hóa
2.2.2 Phân tích môi trường vi mô  
2.2.2.1. Khách hàng
2.2.2.2. Đối thủ cạnh tranh
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG (MỨC ĐỘ CẢM NHẬN) QUA SỐ LIỆU THỰC TẾ KHẢO SÁT KHÁCH DU LỊCH CỦA SAIGONTOURIST
3.1. Mô hình đề nghị nghiên cứu
3.2. Thiết kế nghiên cứu
3.2.1. Nghiên cứu định tính
3.2.2. Nghiên cứu định lượng
3.2.3. Thang đo
3.2.4. Mẫu
3.3. Phân tích kết quả khảo sát
3.3.1. Đánh giá thang đo
3.3.2. Phân tích nhân tố khám phá (EFA)
CHƯƠNG 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁPNÂNG CAO SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ DU LỊCH CỦA SAIGONTOURIST
4.1. Mục tiêu và phương hướng phát triển
4.1.1. Quan điểm phát triển
4.1.2. Mục tiêu         
4.2. Một số giải pháp
4.2.1. Nhóm giải pháp cho chất lượng sản phẩm
4.2.1.1 Mục tiêu giải pháp 
4.2.1.2 Cơ sở giải pháp       
4.2.1.3 Nội dung giải pháp
4.2.1.4. Lợi ích đạt được khi thực hiện giải pháp
4.2.2. Nhóm giải pháp cho nguồn nhân lực: ( thái độ và phong cách phục vụ)        
4.2.2.1. Mục tiêu giải pháp
4.2.2.2. Cơ sở giải pháp      
4.2.2.3. Nội dung giải pháp
4.2.2.4. Lợi ích đạt được khi thực hiện giải pháp           
4.2.3. Nhóm giải pháp cho giá sản phẩm dịch vụ
4.2.3.2. Mục tiêu giải pháp
4.2.3.3. Cơ sở giải pháp      
4.2.3.3.Nội dung giải pháp
4.2.3.4. Lợi ích đạt được khi thực hiện giải pháp           
4.2.4. Nhóm giải pháp cho loại hình tour
4.2.4.1. Mục tiêu giải pháp
4.2.4.2. Cơ sở giải pháp      
4.2.4.3. Nội dung giải pháp
4.2.4.4. Lợi ích đạt được khi thực hiện giải pháp
4.2.5. Nhóm giải pháp cho công tác uy tín thương hiệu và quảng bá tiếp thị
4.2.5.1. Mục tiêu giải pháp
4.2.5.2. Cơ sở giải pháp      
4.2.5.3. Nội dung giải pháp
4.2.5.4. Lợi ích đạt được khi thực hiện giải pháp
4.3. Kiến nghị
4.3.1. Kiến nghị chính phủ, Tổng cục Du lịch và các Bộ, ngành Trung ương quan tâm và giải quyết một số vấn đề sau
4.3.2. Kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố
KẾT LUẬN   
HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan