[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Mua bán, sáp nhập công ty bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Mua bán, sáp nhập công ty bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MUA BÁN, SÁP NHẬP CÔNG TY BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ
1.1 Khái niệm về mua bán, sáp nhập doanh nghiệp (M&A)
1.2 Các hình thức M&A
1.2.1 Phân loại hình thức M&A theo mối quan hệ cạnh tranh
1.2.2 Phân loại M&A theo tính chất của thương vụ
1.2.3 Phân loại M&A theo phạm vi biên giới
1.3 Những lợi ích của mua bán và sáp nhập công ty bảo hiểm phi nhân thọ
1.3.1 Lợi thế nhờ qui mô
1.3.2 Mở rộng thị trường, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ
1.3.3 Giảm chi phí gia nhập thị trường
1.3.4 Gia tăng giá trị doanh nghiệp
1.3.5 Tạo điều kiện thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài
1.4 Những hạn chế của mua bán và sáp nhập công ty bảo hiểm
1.4.1 Quyền lợi của các cổ đông bị ảnh hưởng
1.4.2 Xung đột mâu thuẫn của các cổ đông lớn
1.4.3 Văn hóa doanh nghiệp bị ảnh hưởng
1.5 Các phương thức thực hiện M&A
1.5.1 Thương lượng tự nguyện
1.5.2 Lôi kéo cổ đông bất mãn (Proxy fights)
1.5.3 Gom cổ phiếu trên thị trường chứng khoán
1.5.4 Chào thầu (tender offer)
1.6 Các bước chính cho một thương vụ M&A
1.6.1 Xác định các doanh nghiệp mục tiêu cho giao dịch M&A
1.6.2 Khảo sát đánh giá doanh nghiệp mục tiêu
1.6.3 Định giá doanh nghiệp
1.6.4 Thương lượng và ký kết hợp đồng
1.7 Mua bán và sáp nhập các công ty bảo hiểm trên thế giới và bài học
1.7.1 Quy định về M&A của một số nước trên thế giới
1.7.1.1 Tóm tắt pháp chế chống độc quyền của Mỹ
1.7.1.2 Pháp chế độc quyền của Châu Âu
1.7.2 Mua bán và sáp nhập các công ty bảo hiểm trên thế giới
1.7.2.1 Thực trạng mua bán và sáp nhập các công ty bảo hiểm
1.7.2.2 Đặc điểm các thương vụ M&A các công ty bảo hiểm trên
1.7.3 Bài học kinh nghiệm về hoạt động M&A công ty
1.7.3.1 Cần có thông tin và kinh nghiệm cần thiết để
1.7.3.2 Có một kế hoạch hợp lý cho việc mua bán và sáp nhập để
1.7.3.3 Cần sử dụng đội ngũ tư vấn và có tính hợp tác để
1.7.3.4 Tìm hiểu kỹ vấn đề pháp lý trước khi thực hiện giao dịch
1.7.3.5 Chuẩn bị các vấn đề hậu sáp nhập và mua lại để
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MUA BÁN, SÁP NHẬP CÔNG TY BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ VIỆT NAM
2.1. Thực trạng hoạt động của các công ty bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam
2.1.1. Phân tích thực trạng hoạt động của các công ty BH
2.1.1.1 Về quy mô thị trường
2.1.1.2 Về bồi thường và trả tiền bảo hiểm
2.1.1.3 Về hoạt động môi giới bảo hiểm và tái bảo hiểm
2.1.1.4 Về hoạt động trung gian bảo hiểm
2.1.2 Các hạn chế của thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam
2.2 Thực trạng và động cơ mua bán, sáp nhập các công ty bảo hiểm phi
2.2.1 Cơ sở pháp lý cho hoạt động mua bán và sáp nhập
2.2.2 Quá trình mua bán, sáp nhập các công ty bảo hiểm
2.2.2.1 Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng BIDV
2.2.2.2 Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Bảo Minh
2.2.2.3 Tập đoàn Bảo Việt
2.2.2.4 Bảo hiểm PVI Holdings
2.2.2.5 Công ty cổ phần bảo hiểm AAA
2.2.2.6 Công ty TNHH bảo hiểm QBE (Australia)
2.2.3 Động cơ mua bán va sáp nhập các công ty
2.2.3.1 Nội lực của các công ty bảo hiểm phi nhân thọ
2.2.3.2 Sự lớn mạnh của các Công ty bảo hiểm Nước ngoài
2.3 Đánh giá hoạt động M&A công ty bảo hiểm phi nhân thọ
2.3.1 Thành tựu
2.3.2 Hạn chế và nguyên nhân
2.3.2.1 Cơ sở pháp lý chưa hoàn thiện cho hoạt động M&A
2.3.2.2 Hình thức còn sơ khai
2.3.2.3 Khó khăn trong vấn đề định giá
2.3.2.4 Thông tin bất cân xứng
2.3.2.5 Thiếu các công ty tư vấn, môi giới, trung gian về M&A
CHƯƠNG 3:CÁC ĐỀ XUẤT CHO HOẠT ĐỘNG MUA BÁN SÁP NHẬP CÔNG TY BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ ỞVIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2013-2020
3.1 Định hướng phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam giai đoạn 2013-2020
3.1.1 Mục tiêu tổng quát
3.1.2 Mục tiêu cụ thể
3.2 Giải pháp đối với các cơ quan Nhà nước
3.2.1 Hoàn thiện khung pháp lý cho hoạt động mua bán và sáp nhập
3.2.2 Hoàn thiện chính sách thuế thu nhập
3.2.3 Thành lập tổ chức tư vấn M&A chuyên nghiệp, đặc biệt là tư vấn về
3.2.4 Nâng cao điều kiện thành lập doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ.
3.2.5 Nhóm giải pháp hỗ trợ
3.3 Giải pháp đối với các công ty bảo hiểm phi nhân thọ Việt nam
3.3.1 Quy trình thực hiện hoạt động mua bán, sáp nhập Việt Nam
3.3.1.1 Lựa chọn đối tác, xác định loại mua bán và sáp nhập
3.3.1.2 Tìm hiểu tình hình tài chính, pháp lý
3.3.1.3 Xác định thương hiệu
3.3.1.4 Xác định giá trị của thương vụ
3.3.1.5 Đàm phán, ký kết và thực hiện hợp đồng
3.3.1.6 Các vấn đề khác để mua bán, sáp nhập hiệu quả
3.3.2 Nâng cao năng lực tài chính
3.3.3 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
3.3.4 Xây dựng và phát triển thương hiệu
3.3.5 Xây dựng chiến lược mở rộng mạng lưới
3.3.6 Hiện đại hóa công nghệ bảo hiểm
3.3.7 Tăng cường liên kết giữa các công ty bảo hiểm phi nhân thọ
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan