[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao chất lượng hệ điều khiển nghiệt độ lò nung phôi Nhà máy cán thép

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao chất lượng hệ điều khiển nghiệt độ lò nung phôi Nhà máy cán thép
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN CHUNG VỀ CÔNG NGHỆ CÁN THÉP
1.1. KHÁI NIỆM CHUNG
1.2. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ MÁY CÁN
1.2.1. Cấu tạo
1.2.2. Phân loại máy cán
1.3. TRANG BỊ CHO MÁY CÁN NÓNG QUAY THUẬN NGHỊCH
1.3.1. Đặc điểm công nghệ
1.3.2. Yêu cầu chung cho hệ truyền động của máy
1.3.3. Đặc điểm động cơ điện trong truyền động chính
1.3.4. Đặc điểm của máy cán truyền động riêng rẽ
1.4. MÁY CÁN NÓNG LIÊN TỤC
1.4.1. Đặc điểm công nghệ
1.4.2. Điều chỉnh tốc độ động cơ trong máy cán nóng liên tục
1.5. MÁY CÁN NGUỘI
1.5.1. Đặc điểm công nghệ
1.5.2. Yêu cầu trang bị cho máy nguội
1.6. MÁY CÁN DÂY
1.6.1. Khái niệm
1.6.2. Động cơ cho máy cán dây
1.7. CÁC THIẾT BỊ PHỤ KHÁC
CHƯƠNG II: CÔNG NGHỆ LÕ NUNG PHÔI TRONG DÂY TRUYỀN CÁN THÉP LIÊN TỤC
2.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NHÀ MÁY CÁN THÉP LƯU XÁ
2.2. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG NGHỆ NHÀ MÁY CÁN THÉP LƯU XÁ
2.2.1. Công nghệ lò nung cán thép liên tục
2.2.1.1. Sơ lược về lò nung
2.2.1.2. Khái niệm chung về nung kim loại
2.2.1.3. Khái niệm chung về lò nung kim loại
2.2.2. Cấu tạo lò nung
2.2.3. Thiết bị của lò nung
2.2.3.1. Hệ thống khí nén
2.2.3.2. Hệ thống đường dầu
2.2.3.3. Hệ thống các mỏ đốt của lò
2.2.3.4. Nước làm nguội
2.2.3.5. Thiết bị trao đổi nhiệt
2.2.3.6. Thiết bị sấy dầu
2.2.3.7. Hệ thống cấp gió
2.2.3.8. Hệ thống đường khói
2.2.3.9. Hệ thống máy đẩy 5 tấn, 40 tấn, máy tống phôi
2.2.4. Nguyên lý hoạt động của lò nung
2.2.5. Hệ thống cung cấp điện và đo lường điều khiển
2.2.5.1. Hệ thống cung cấp điện
2.2.5.2. Hệ thống đo lường điều khiển
2.3. NHẬN XÉT
CHƯƠNG III: THIẾT KẾ HỆ ĐIỀU KHIỂN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ LÕ NUNG PHÔI - NHÀ MÁY CÁN THÉP
3.1. TỔNG QUAN VỀ HỆ ĐIỀU KHIỂN PID
3.1.1. Cấu trúc chung của hệ điều khiển
3.1.2. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng hệ điều khiển
3.1.2.1. Chỉ tiêu chất lượng tĩnh
3.1.2.2. Chỉ tiêu chất lượng động
3.1.3. Các quy luật điều khiển
3.1.3.1. Quy luật điều chỉnh tỉ lệ (P)
3.1.3.2. Quy luật điều chỉnh tích phân (I)
3.1.3.3. Quy luật điều chỉnh tỷ lệ vi phân (PD)
3.1.3.4. Quy luật điều chỉnh tỉ lệ tích phân (PI)
3.1.3.5. Quy luật điều chỉnh tỉ lệ vi tích phân (PID)
3.2. TỔNG QUAN VỀ ĐIỀU KHIỂN MỜ
3.2.1. Khái quát về điều khiển mờ
3.2.2. Sơ đồ khối của bộ điều khiển mờ
3.2.3. Bộ điều khiển mờ tĩnh
3.2.4. Bộ điều khiển mờ động
3.2.5. Hệ điều khiển mờ lai F - PID
3.3. ỨNG DỤNG PID MỜ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ LÕ NUNG PHÔI
3.3.1. Tổng hợp bộ điều khiển cho hệ thống
3.3.1.1. Hàm truyền bộ biến đổi
3.3.1.2. Hàm truyền động cơ
3.3.1.3. Hàm truyền van dầu
3.3.1.4. Hàm truyền senso vị trí
3.3.1.5. Hàm truyền senso nhiệt độ
3.3.1.6. Hàm truyền của nhiệt độ lò
3.3.1.7. Tổng hợp bộ điều chỉnh vị trí
3.3.1.8. Tổng hợp bộ điều chỉnh nhiệt độ
3.3.2. Mô phỏng hệ thống với bộ điều khiển PID
3.3.3. Thiết kế bộ điều khiển PID mờ
3.3.3.1. Luật điều khiển mờ và hợp thành
3.3.3.2. Giải mờ
3.3.4. Mô phỏng hệ thống với bộ điều khiển PID mờ
CHƯƠNG IV: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÓM TẮT

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan