[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao chất lượng hệ truyền động dùng động cơ đồng bộ

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao chất lượng hệ truyền động dùng động cơ đồng bộ
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG ĐCĐBNCVC
1.1 Khái quát
1.2 Động học độngcơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu
1.2.1 Phương trình của ĐCĐBNCVC trong hệ toạ độ (a,b,c)
1.2.2 Phương trình của ĐCĐBNCVC trong hệ toạđộ(d,q)
1.2.3 Phương trình của ĐC trong hệ toạ độ từ thông stator (x,y)
1.3 Các sơ đồ điều khiển ĐCĐBNCVC
1.3.1 Vấn đề chung về điều khiển vectơ
1.3.2 Sơ đồ điều khiển vectơ dòng điện
1.4 Kết luận chương 1
Chương 2: ĐIỀU KHIỂN TRỰC TIẾP MOMENT ĐCĐBNCVC
2.1 Điều khiển từ thông stator
2.2 Điều khiển moment
2.3 Lựa chọn vectơ điện áp
2.4 Ước lượng từ thông stator, moment điện từ
2.5 Thiết lập bộ hiệu chỉnh từ thông
2.6 Thiết lập bảng chuyển mạch
2.7 Cấu trúc hệ thống điều khiển trực tiếp moment
2.8 Ảnh hưởng của điện trở stator trong DTC
2.9 Bù ảnh hưởng của điện trở stator
2.9.1 Sử dụng bộ biến đổi PI
2.9.2 Ước lượng điện trở stator ở trạng thái nghỉ của động cơ
2.10 Mô phỏng và so sánh kết quả
2.11 Kết luận chương 2
Chương3: ĐIỀU KHIỂN TRỰC TIẾP MOMENT ĐCĐBNCVC TỐI ƯU DÒNG ĐIỆN
3.1. Xây dựng quy luật điều khiển tỷ lệ tối ưu T/I (MTPA
3.1.1 Xây dựng quy luật giới hạn dòng điện
3.1.2 Xây dựng quy luật giới hạn điện áp
3.1.3 Cấu trúc điều khiển tỷlệ tối ưu giữa moment/dòng điện (T/I)
3.1.4 Xác định Moment hằng sốvà công suất không đổi
3.2. Các phương pháp xây dựng quy luật giới hạn I và U
3.2.1 Vận hành từ thông tối ưu
3.2.1.1 Xây dựng giới hạn dòng điện và điện áp
3.2.1.2 Vận hành để moment đạt giá trị cực đại
3.2.1.3 Vận hành từ thông tối ưu
3.2.2 Vận hành bằng bộ biến đổi PWM với máy bù áp
3.2.2.1 Vận hành khi máy bù áp nghỉ
3.2.2.2 Sự vận hành với máy bù áp
3.2.2.3 Đặc tínhvận hành bằng bộ biến đổi PWM với máybù áp
3.2.3 So sánh giữa hai phương pháp vận hành
*. Kết qủa mô phỏng
 3.3 Kết luận chương 3
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHẦN PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan