[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu thành phần hóa học cây thổ phục linh (SMilax Glabra Roxb), họ Smilacaceae ở Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu thành phần hóa học cây thổ phục linh (SMilax Glabra Roxb), họ Smilacaceae ở Thái Nguyên
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN CÁC THỰC VẬT CHI SMILAX VÀ THÀNH PHẦN HOÁ HỌC CỦA NÓ
1.1. Khái quát về các thực vật chi Smilax
1.2. Những nghiên cứu hoá thực vật về chi Smilax
1.2.1. Các hợp chất acylsucroses
1.2.2 Các hợp chất spirostane
1.2.3 Các hợp chất furostane
1.2.4 Các hợp chất khác
1.2.5. Các hợp chất flavonoit
1.3. Hoạt tình sinh học của các flavonoit
1.3.1. Hoạt tình kháng khuẩn của các flavonoit
1.3.2. Hoạt tình chống oxy hoá của các flavonoit
1.3.3. Hoạt tình ức chất enzym của các flavonoit
1.3.4. Hoạt tình kháng viêm của các flavonoit
1.3.5. Hoạt tình gây độc tế bào và chống khối u của các flavonoit
1.4. Tính hính nghiên cứu và sử dụng các thực vật Smilax
1.4.1. Những nghiên cứu về cây Smilax glabra trong nước.
1.4.2. Cây Smilax glabra (thổ phục linh, cây khúc khắc, cây kim cang)
1.4.3. Những ứng dụng của cây Smilax glabra trong y học cổ truyền Việt Nam
CHƯƠNG 2. PHẦN THỰC NGHIỆM
2.1. Đối tượng nghiên cứu
2.1.1. Thu mẫu cây, xác định tên khoa học và phương pháp xử lý mẫu
2.1.2. Phương pháp phân tìch, phân lập các hợp chất từ dịch chiết
2.1.3. Phương pháp khảo sát cấu trúc hoá học các chất
2.2. Dụng cụ hoá chất và thiết bị nghiên cứu
2.2.1. Dụng cụ, hoá chất
2.2.2. Thiết bị nghiên cứu
2.3. Thu nhận các dịch chiết từ cây
2.3.1. Thu nhận các dịch chiết
2.3.2. Khảo sát định tình các dịch chiết
2.3. Phân lập và tinh chất các chất
2.3.1. Cặn dịch chiết n-hexan của củ (Sm. H)
2.4.2. Cặn dịch chiết etylaxetat của củ (Sm. E)
CHƯƠNG 3: THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Phát hiện các nhóm chất ở dịch chiết của của cây Smilax glabra Roxb
3.2. Phân lập và nhận dạng các chất từ dịch chiết
3.2.1. Các hợp chất steroit
3.2.2. Các hợp chất flavonoit
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan