[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xây dựng bộ điều khiển nối lưới nguồn năng lượng mặt trời

[/kythuat]
[tomtat]
Xây dựng bộ điều khiển nối lưới nguồn năng lượng mặt trời
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1. NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP KHAI THÁC, SỬ DỤNG
1.1. Nguồn năng lượng mặt trời
1.1.1. Cấu trúc mặt trời
1.1.2. Năng lượng mặt trời
1.1.3. Phổ bức xạ mặt trời
1.1.4. Đặc điểm bức xạ mặt trời trên bề mặt quả đất
1.2. Các phương pháp khai thác, sử dụng năng lượng mặt trời
1.2.1. Tổng quan về thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời
1.2.2. Hướng nghiên cứu về thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời
1.3. Kết luận chương 1
Chương 2. THIẾT KẾ MẠCH ĐỘNG LỰC HỆ THỐNG MẶT TRỜI NỐI LƯỚI
2.1. Sơ đồ hệ thống năng lượng pin mặt trời
2.1.1. Bộ đóng cắt mềm
2.1.2. Bộ nghịch lưu
2.1.3. Bộ Boost converter
2.1.4.Thiết bị điều khiển
2.1.5. Pin mặt trời
2.2. Lý thuyết về hòa hệ thống điện mặt trời với lưới
2.2.1. Các điều kiện hòa đồng bộ
2.2.2. Đồng vị pha trong hai hệ thống nối lưới
2.3. Thiết kế mạch động lực hệ thống điện mặt trời
2.3.1. Sơ đồ khối mạch động lực
2.3.2. Các thông số kỹ thuật
2.3.3. Bộ chuyển đổi DC-DC
2.3.4. Thiết kế bộ chuyển đổi DC-DC
2.3.5. Thiết kế bộ chuyển đổi DC-AC
2.3.6. Mô tả sơ đồ
2.4. Kết luận chương 2
Chương 3. MẠCH ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI NỐI LƯỚI
3.1. Mở đầu
3.2. Mạch tạo tín hiệu điều khiển các van của biến tần
3.3. Mạch điều khiển công suất
3.4. Trình độ hoạt động của hệ thống
3.5. Kết quả mô phỏng
3.6. Ảnh hưởng của sóng điều chế đến điện áp ra và sóng hài
3.7. Kết luận chương 3
KẾT LUẬN CHUNG VỀ LUẬN VĂN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan