[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp khắc phục ảnh hưởng tính phi tuyến của mạch từ đến chất lượng điều khiển vị trí động cơ điện một chiều

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp khắc phục ảnh hưởng tính phi tuyến của mạch từ đến chất lượng điều khiển vị trí động cơ điện một chiều
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
Chương I: LÝ THUYẾT MỜ
1.1. Tổng quan về logic mờ.
1.1.1. Quá trình phát triển của logic mờ
1.1.2. Khái niệm về tập mờ
1.1.2.1. Tập kinh điển
1.1.2.2. Định nghĩa tập mờ
1.1.2.3. Các thông số đặc trưng cho tập mờ
1.2. Các phép toán trên tập mờ
1.3. Biến ngôn ngữ và giá trị của biến ngôn ngữ
1.4. Luật hợp thành mờ.
1.4.1. Mệnh đề hợp thành
1.4.2. Mô tả mệnh đề hợp thành.
1.4.3. Luật hợp thành mờ
1.4.4 Các cấu trúc cơ bản của luật hợp thành:
1.4.5. Luật hợp thành đơn có cấu trúc SISO
1.4.5.1. Luật hợp thành MAX-MIN
1.4.5.2. Luật hợp thành MAX-PROD
1.4.5.3. Thuật toán xây dựng R
1.4.5.4. Luật hợp thành đơn có cấu trúc MISO
1.4.6. Luật của nhiều mệnh đề hợp thành.
1.4.6.1. Luật hợp thành của hai mệnh đề hợp thành.
1.4.6.2. Thuật toán xây dựng luật chung của nhiều mệnh đề hợp thành.
1.4.7. Luật hợp thành SUM-MIN và SUM-PROD
1.5 GIẢI MỜ
1.5.1. Phương pháp cực đại.
1.5.1.1. Nguyên lý trung bình
1.5.1.2. Nguyên lý cận trái
1.5.1.3. Nguyên lý cận phải
1.5.2 Phương pháp điểm trọng tâm
1.5.2.1. Phương pháp điểm trọng tâm cho luật hợp thành SUM-MIN
1.5.2.2. Phương pháp độ cao
1.6. Điều khiển mờ
1.6.1. Cấu trúc của bộ điều khiển mờ
1.6.2. Các bước tổng hợp bộ điều khiển mờ
1.6.3. Bộ điều khiển mờ tĩnh
1.6.4. Bộ điều khiển mờ động
1.7. Hệ điều khiển mờ lai
1.8. Hệ điều khiển thích nghi mờ
1.8.1. Phân loại
1.8.2. Các phương pháp điều khiển thích nghi mờ
1.9. Tổng hợp bộ điều khiển thích nghi mờ ổn định
1.9.1. Cở sở lý thuyết
1.9.2. Thuật toán tổng hợp bộ điều khiển mờ thích nghi
Chương II: TỔNG QUAN NHẬN DẠNG
2.1. Tại sao phải nhận dạng và lịch sử phát triển của nó
2.1.1. Tại sao phải nhận dạng
2.1.2. Lịch sử phát triển
2.2. Phân loại bài toán nhận dạng
2.2.1. Phân loại theo tín hiệu vào
2.2.2. Phân loại theo điều kiện tiến hành nhận dạng
2.2.2.1. Nhận dạng chủ động
2.2.2.2. Nhận dạng bị động
2.3. Nhận dạng mô hình hệ thống bằng phương pháp quy hoạch thực nghiệm
2.3.1. Các khái niệm cơ bản về nhận dạng bằng quy hoạch thực nghiệm
2.3. Nhận dạng mô hình bằng phương pháp bình phương cực tiểu
2.3.1. Xác định số lượng thí nghiệm của k biến số
2.3.2. Nội dung phương pháp
2.3.3. Mô hình thống kê tuyến tính k biến số
2.3.3.2. Mô hình tuyến tính k biến số
2.4. Áp dụng nhận dạng đường cong từ hoá
Chương III: TÌM HIỂU VỀ HỆ T-Đ VÀ THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN PID
3.1. Tìm hiểu về hệ T-Đ
3.2. Thiết kế bộ PID kinh điển
3.2.1. Mô hình động cơ điện 1 chiều kích từ độc lập
3.2.2. Thiết kế PID điều chỉnh dòng phần ứng
3.2.3. Thiết kế PID điều chỉnh tốc độ quay.
Chương IV: THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN MỜ THÍCH NGHI
4.1. Xây dựng mô hình động cơ điện một chiều khi từ thông thay đổi.

4.2. Thiết kế bộ điều khiển mờ thích nghi
[/tomtat]

Bài viết liên quan