[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ sản xuất sơn và mực in tại thành phố Hồ Chí Minh

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ sản xuất sơn và mực in tại thành phố Hồ Chí Minh
MỤC LỤC
Chương 1- LÝ LUẬN CHUNG VỀ HQKD CỦA DNV&N
1.1-Doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.1.1-Khái niệm, bản chất kinh tế - xã hội và tiêu chí phân loại DNV&N
1.1.2-Các loại hình DNV&N trong nền kinh tế thị trường của Việt Nam
1.1.3-Đặc điểm của DNV&N nói chung và DNV&N sản xuất Sơn và Mực In nói riêng
1.1.4-Vai trò của DNV&N trong nền kinh tế thị trường
1.1.5-Những ưu thế và hạn chế của DNV&N
1.2-Cơ sở khoa học của nâng cao hiệu quả kinh doanh
1.2.1-Khái niệm về hiệu quả kinh doanh
1.2.2-Nội dung, bản chất của hiệu quả kinh doanh
1.2.3-Tiêu chuẩn và các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh
1.2.4-Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả kinh doanh
1.3-Các nhân tố quyết định đến hiệu quả kinh doanh của DN
1.3.1-Các nhân tố bên trong
1.3.2-Các nhân tố bên ngoài
1.4-Kinh nghiệm nâng cao hiệu quả kinh doanh của một số Cty sản xuất Sơn tại TP Hà Nội và TP Hải Phòng - Bài học cho các DNV&N sản xuất Sơn và Mực In tại TP HCM
1.5-Tóm lược
Chương 2- PHÂN TÍCH HQKD CỦA CÁC DNV&N SẢN XUẤT SƠN VÀ MỰC IN TRÊN ĐỊA BÀN TP HCM
2.1-Giới thiệu khái quát đặc điểm kinh tế – xã hội TP HCM
2.2-Hoạt động của các DNV&N sản xuất Sơn và Mực In trên địa bàn TP HCM
2.2.1-Giới thiệu các DNV&N sản xuất Sơn và Mực In trên địa bàn TP HCM
2.2.2-Vị trí, vai trò của DNV&N sản xuất Sơn và mực in ở TP HCM
2.2.3- Đặc điểm hoạt động SXKD của DNV&N sản xuất Sơn và Mực In tại TPHCM
2.2.4-Kết quả SXKD của các DNV&N sản xuất Sơn và Mực In tại TP HCM
2.2.5-Phân tích hiệu quả kinh doanh của các DNV&N sản xuất Sơn và Mực In trên địa bàn TP HCM
2.2.6-Đánh giá hiệu quả kinh doanh của DNV&N sản xuất Sơn và Mực In trên địa bàn TP HCM
2.2.7-Thành tựu và hạn chế của các DNV&N sản xuất Sơn và Mực In TP HCM
2.3-Tóm lược
Chương 3- GIẢI PHÁP NÂNG CAO HQKD CỦA CÁC DNV&N SẢN XUẤT SƠN VÀ MỰC IN TRÊN ĐỊA BÀN TP
3.1-Lợi thế và khó khăn của DNV&N sản xuất Sơn và Mực In tại TP HCM
3.2-Phương hướng và mục tiêu phát triển kinh doanh của các DNV&N sản xuất Sơn và Mực In TP HCM
3.3-Một số giải pháp nâng cao HQKD của các DNV&N sản xuất Sơn và Mực In trên địa bàn TP HCM trong giai đoạn từ nay đến năm 2020
3.3.1-Nhóm giải pháp thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về kinh tế
3.3.2-Nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh các DNV&N sản xuất Sơn và Mực In tại TP HCM
3.4-Kiến nghị
3.5-Tóm lược
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan