[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu đề xuất công nghệ hạn chế hiện tượng sai lệch khuôn, nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất cho dây truyền đúc chi tiết đế đèn (Light dome) ở xưởng đúc tại Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu đề xuất công nghệ hạn chế hiện tượng sai lệch khuôn, nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất cho dây truyền đúc chi tiết đế đèn (Light dome) ở xưởng đúc tại Thái Nguyên
MỤC LỤC
Phần I: MỞ ĐẦU
Phần II: NỘI DUNG
Chương 1. NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN CÔNG NGHỆ ĐÚC BẰNG KHUÔN CÁT
1. Giới thiệu chung
1.1. Giới thiệu chung về công nghệ đúc bằng khuôn cát
1.2. Quy trình công nghệ đúc bằng khuôn cát
2. Các phương pháp làm khuôn cát
2.1. Làm khuôn bằng tay
2.2. Làm khuôn bằng máy vừa dằn vừa ép
3. Nghiên cứu các yếu tố tác động đến quá trình làm khuôn
4. Các dạng sai hỏng chủ yếu của vật đúc
5. Nghiên cứu các dạng sai hỏng do sai lệch khuôn
Chương 2. NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT ĐÚC LOẠI CHI TIẾT LIGHT DOME TẠI THÁI NGUYÊN
1. Phân tích chi tiết gia công đế đèn LIGHT DOME
1.1. Vị trí làm việc
1.2. Yêu cầu kỹ thuật
1.3. Thành phần vật liệu
2. Nghiên cứu Quy trình làm khuôn
2.1. Thiết bị làm khuôn
2.1.1. Cấu tạo, nguyên lý làm việc
2.1.2. Kết luận
2.2. Quy trình làm khuôn
2.2.1. Khái quát quy trình làm khuôn
2.2.2. Kết luận
2.3. Khảo sát vật liệu làm khuôn
2.3.1. Thành phần vật liệu
2.3.2. Kết luận
2.4. Công nghệ chế tạo mẫu
2.4.1. Quy trình công nghệ.
2.4.2. Kết luận
2.5. Hệ thống định vị hòm khuôn
2.5.1. Phương pháp định vị
2.5.2. Kết luận
2.6. Tính toán lực đè khuôn
2.6.1. Vai trò của lực đè khuôn khi đúc
2.6.2. Tính lực đè khuôn
2.6.3. Kết luận
2.7. Quá trình lắp ráp và vận chuyển khuôn
2.8. Hệ thống rót
3. Thống kê số lượng phế phẩm vật đúc
4. Kết luận chương 2
Chương 3. NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ HẠN CHẾ PHẾ PHẨM DO SAI LỆCH KHUÔN
3.1. Đề xuất giải pháp công nghệ khắc phục các nguyên nhân sai lệch do quy trình làm khuôn
3.2. Đề xuất giải pháp công nghệ xử lý các nguyên nhân do công nghệ chế tạo mẫu
3.3. Ứng dụng thử nghiệm đúc chi tiết Light dome
3.4. Đánh giá kết quả, bàn luận
3.5. Kết luận
Phần III. KẾT LUẬN CHUNG

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan