[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu nâng cao độ chính xác gia công khi phay nắp động cơ trên trung tâm gia công VMC-650E bằng phương pháp bù sai số offline

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu nâng cao độ chính xác gia công khi phay nắp động cơ trên trung tâm gia công VMC-650E bằng phương pháp bù sai số offline
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: SAI SỐ GIA CÔNG VÀ CÁC NGUYÊN LÝ BÙ SAI SỐ GIA CÔNG TRÊN MÁY CNC
1.1. Các thành phần sai số trên máy công cụ CNC
1.2. Độ chính xác gia công trên máy CNC
1.2.1. Độ chính xác của máy
1.2.2. Độ chính xác của hệ thống điều khiển
1.2.2.1. Sai số của bộ nội suy và chế độ nội suy
1.2.2.2. Sai số của phương pháp xấp xỉ
1.3. Các nguồn gây sai số
1.3.1. Sai số do gá đặt phôi
1.3.2. Sai số điều chỉnh dao
1.3.3. Sai số điều chỉnh máy
1.3.4. Sai số chế tạo dao
1.3.5. Sai số do dao mòn
1.3.6. Sai số hình học của các chi tiết máy
1.3.7. Sai số do sống trượt
1.3.8. Sai số do nhiệt
1.3.9. Sai số do vít me bi
1.3.10. Sai số do tải tĩnh và động
1.3.11. Sai số do hệ thống điều khiển servo
1.3.12. Sai số do rung động
1.3.13. Sai số do ổ đỡ
1.4. Nguyên lý bù sai số off-line
1.4.1. Mô hình bù
1.4.2. Thêm modunl phần mềm
1.4.3 Biến đổi các thông số điều khiển
1.4.4. Biến đổi Post processor(PP)
1.4.5. Biến đổi chương trình NC
1.4.6. Bù sai số với các bộ điều khiển
1.4.6.1. Thêm modunl phần mềm mới
1.4.6.2. Cài đặt bộ điều khiển phần cứng độc lập
1.5. Giới thiệu các công trình nghiên cứu bù sai số ở trong nước và trên thế giới
1.5.1. Các công trình bù sai số tổng hợp của các tác giả nước ngoài
1.5.2. Các công trình nghiên cứu bù sai số ở trong nước
CHƯƠNG 2: QUY TRÌNH BÙ SAI SỐ CHO MÁY PHAY VMC-650E
2.1. Quy trình bù
2.2. Hệ thống thiết bị thí nghiệm
2.2.1. Phần mềm Mastercam X
2.2.1.1. Giao diện của phần mềm Mastercam X
2.2.1.2. Các dạng gia công cơ bản trên môdun phay
2.2.1.3. Các bước cần thực hiện để lập trình phay một chi tiết
2.2.2. Máy phay VMC-650E
2.2.3. Máy đo tọa độ 3 chiều CMM-C544
2.2.3.1. Cấu hình của máy
2.2.3.2. Tính năng kỹ thuật của máy
CHƯƠNG 3: GIA CÔNG THỰC NGHIỆM TRÊN MÁY PHAY VMC-650E VÀ ĐO TẠO BỘ SỐ LIỆU TRÊN MÁY ĐO CMM-C544
3.1. Thực nghiệm trên trung tâm gia công VMC-650E
3.1.1. Bản vẽ chi tiết nắp động cơ
3.1.2. Lập trình nguyên công
3.1.3. Chuyển chương trình sang máy CNC
3.1.4. Điều chỉnh máy tiến hành gia công
3.2. Đo biên dạng và tạo bộ số liệu trên máy CMM-C544
3.2.1. Gá đặt chi tiết
3.2.2. Khởi động và kiểm tra hệ thống
3.2.3. Chọn đầu đo
3.2.4. Hiệu chuẩn đầu đo
3.2.5. Thiết lập hệ tọa độ của chương trình đo
3.2.6. Tiến hành đo và xây dựng bộ số liệu
3.3. Kết luận chương 3
CHƯƠNG 4: THUẬT TOÁN XÁC ĐỊNH TÂM VÀ BÁN KÍNH ĐƯỜNG TRÕN
4.1. Thuật toán xác định khoảng cách đường thẳng qua tọa độ 2 điểm đo
4.2. Thuật toán xác định đường tròn qua tọa độ 3 điểm đo
4.3. Thuật toán xác định đường tròn qua tọa độ nhiều điểm đo
CHƯƠNG 5: PHẦN MỀM TÍNH SAI SỐ ĐƯỜNG TRÒN BẰNG NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C#
5.1. Xử lí số liệu đo trên máy đo CMM-C544 61
5.2. Viết chương trình thuật toán tính sai số đường tròn bằng ngôn ngữ lập trình C#
5.3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm tính sai số đường tròn
5.4. Lưu đồ thuật toán và các đoạn mã chương trình bằng ngôn ngữ C#
CHƯƠNG 6: BÙ SAI SỐ KHI PHAY NẮP ĐỘNG CƠ
6.1. Cơ sở lý thuyết
6.2. Bảng số liệu
6.3. Bù sai số
6.4. Gia công chi tiết theo chương trình đã được bù
6.5. Kiểm tra sai số
KẾT LUẬN CHUNG

PHẦN PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan