[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam chi nhánh Thăng Long

[/kythuat]
[tomtat]
Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam chi nhánh Thăng Long
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MAI
1.1. Cơ sở lý luận về quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại.
1.2. Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng của một số ngân hàng trên thế giới, trong nước và bài học về quản trị rủi ro tín dụng cho ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh Thăng Long.
Chương 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Câu hỏi nghiên cứu.
2.2. Phương pháp nghiên cứu.
2.3. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu.
Chương 3. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI - CHI NHÁNH THĂNG LONG
3.1. Tổng quan về Vietinbank Thăng Long.
3.2. Thực trạng hoạt động tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng tại Thăng Long.
3.3. Đánh giá hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại Vietinbank Thăng Long.
Chương 4. GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜRỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG CHI NHÁNH THĂNG LONG
4.1. Định hướng phát triển tín dụng và mục tiêu quản trị rủi ro của Vietinbank Thăng Long.
4.2. Một số giải pháp tăng cường phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại Vietinbank Thăng Long.
4.3. Kiến nghị.
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan