[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thiết kế điều khiển bộ biến đổi DC - DC tăng áp sử dụng phương pháp tuyến tính hóa nhờ phản hồi vào ra

[/kythuat]
[tomtat]
Thiết kế điều khiển bộ biến đổi DC - DC tăng áp sử dụng phương pháp tuyến tính hóa nhờ phản hồi vào ra
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: MÔ HÌNH BỘ BIẾN ĐỔI DC-DC TĂNG ÁP
1.1. Giới thiệu các bộ biến đổi bán dẫn
1.2. Phân loại các bộ biến đổi bán dẫn
1.3. Các bộ biến đổi DC-DC
1.3.1. Bộ biến đổi giảm áp (buck converter)
1.3.2. Bộ biến đổi đảo áp ( buck-boost converter)
1.3.3.Bộ biến đổi giảm áp kiểu quadratic (Quadratic buck converter)
1.3.3.1.Mô hình bộ biến đổi
1.3.3.2.Mô hình dạng chuẩn
1.3.3.3.Điểm cân bằng
1.3.3.4.Hàm truyền tĩnh
1.3.4. Bộ biến đổi tăng áp (boost converter)
1.3.4.1. Mô hình của bộ biến đổi
1.3.4.2. Mô hình dạng chuẩn
1.3.4.3. Điểm cân bằng và hàm truyền tĩnh
Chương 2: NGUYÊN LÝ ĐIỀU KHIỂN TUYẾN TÍNH NHỜ PHẢN HỒI ĐẦU VÀO RA
2.1. Cơ sở lý thuyết
2.2. Mô hình cấu trúc hệ thống tuyến tính hoá chính xác nhờ phản hồi đầu vào ra
2.3. Cấu trúc affine
2.3.1. Bất biến với phép biến đổi vi phôi
2.3.2. Bất biến với cấu trúc song song ,nối tiếp và hồi tiếp
Chương 3: ĐIỀU KHIỂN TUYẾN TÍNH HOÁ NHỜ PHẢN HỒI VÀO RA CHO BỘ BIẾN ĐỔI DC-DC TĂNG ÁP
3.1. Đặt vấn đề
3.2. Điều khiển trực tiếp
3.3. Điều khiển gián tiếp
3.4. Kết luận
Chương 4: Mô phỏng kiểm chứng trên nền Matlab& Simulink
4.1. Mạch lực bộ biến đổi
4.2. Xây dựng bộ điều khiển
4.2.1. Bộ điều chỉnh dòng điện
4.2.2. Bộ điều biến PWM
4.2.3. Bộ điều khiển PID cho dòng điện
4.2.4. Tổng hợp, mô phỏng mạch vòng dòng điện
4.2.5. Bộ điều chỉnh điện áp
4.2.5.1. Thử nghiệm các thông số hệ thống
4.2.5.2. Thử nghiệm tính điều chỉnh được của hệ thống
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

DANH MỤC HÌNH VẼ
[/tomtat]

Bài viết liên quan