[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Ứng dụng mô hình hóa bề mặt offset khi gia công bề mặt trên máy công cụ CNC bằng dao phay đầu cầu

[/kythuat]
[tomtat]
Ứng dụng mô hình hóa bề mặt offset khi gia công bề mặt trên máy công cụ CNC bằng dao phay đầu cầu
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU VỀ GIA CÔNG PHAY BẰNG DAO PHAY ĐẦU CẦU
1.1. Giới thiệu
1.1.1. Các thông số kỹ thuật cần thiết
1.1.1.1. Các thông số hình học của bề mặt chi tiết gia công
1.1.1.2. Các thông số hình học của dao phay đầu cầu
1.2. Mô hình lực cắt
1.2.1. Xác định tương tác của dụng cụ cắt
1.2.2. Hiện tượng đảo dao
1.3. Một số đặc điểm bề mặt chi tiết sau khi gia công
1.4. Kết luận
CHƯƠNG 2: TẠO HÌNH BỀ MẶT CHI TIẾT GIA CÔNG
2.1. Mô hình hình học bề mặt chi tiết gia công
2.2. Quan hệ hình học giữa profin của dao và phôi
2.3. Mô hình lực cắt khi phay
2.4. Kết luận
CHƯƠNG 3: MÔ HÌNH TOÁN HỌC CỦA CÁC BỀ MẶT OFFSET
3.1. Giới thiệu
3.2. Thực thể của các bề mặt
3.3. Biểu diễn các bề mặt
3.4. Phân tích bề mặt
3.4.1. Vecto tiếp xúc (tiếp tuyến)
3.4.2. Vecto xoắn (Twist vector)
3.4.3. Các véc tơ thông thường
3.4.4. Phép tính khoảng cách
3.4.5. Các đường cong
3.4.6. Các mặt phẳng tiếp xúc
3.5. Phân tích các bề mặt
3.6. Mặt phẳng
3.7. Mặt phẳng xiên
3.8. Mặt trụ kẻ
3.9. Tổng hợp các bề mặt
3.10. Bề mặt song lập phương Hermite
3.11. Bề mặt Bezier
3.12. Bề mặt B- spline
3.13. Bề mặt Coon
3.14. Bề mặt đa hợp
3.15. Các phần tử tam giác
3.16. Các thao tác với bề mặt
3.16.1. Biểu diễn bề mặt
3.16.2. Đánh giá các điểm và các đường cong trên bề mặt
3.16.3. Sự phân mảnh
3.16.4. Cắt
3.16.5. Giao tuyến
3.16.6. Phép chiếu
3.17. Bề mặt offset
3.18. Kết luận
CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN CHUNG

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan