[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo của các chương trình liên kết với nước ngoài tại thành phố Hồ Chí Minh

[/kythuat]
[tomtat]
Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo của các chương trình liên kết với nước ngoài tại thành phố Hồ Chí Minh
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU
2.1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO
2.1.1. Khái niệm về chất lượng
2.1.2. Khái niệm về chất lượng dịch vụ
2.1.3. Khái niệm về chất lượng đào tạo
2.1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo
2.2. TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO
2.2.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới
2.2.2. Tình hình nghiên cứu trong nước
2.2.2.1. Mô hình chất lượng đào tạo của Đặng Quốc Bảo
2.2.2.2. Đào tạo chất lượng cao- Mô hình trải nghiệm của UEF (Trường đại học kinh tế - tài chính TP.HCM)
2.2.2.3. Mô hình nghiên cứu của đề tài
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU    
3.1. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.2. THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU
3.2.1. Thu thập thông tin thứ cấp
3.2.2. Thu thập thông tin sơ cấp
3.2.3. Quy trình nghiên cứu
3.3. PHẠM VI MẪU
3.3.1. Phương pháp lấy mẫu
3.3.2. Phương pháp xử lí số liệu
CHƯƠNG 4: THỰC TRẠNG VỀ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO CỦA CÁC CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT TẠI TPHCM
4.1. THỰC TRẠNG
4.1.1. Đôi nét về thành phố Hồ Chí Minh
4.1.2. Thực trạng chất lượng đào tạo của các trường đại học, cao đẳng tại  Tphcm
4.1.3. Thực trạng về chất lượng đào tạo của các chương trình liên kết tại Tphcm
4.2. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU       
4.2.1. Giới thiệu
4.2.2. Mô tả mẫu
4.2.2.1. Thống kê mô tả số lượng sinh viên trả lời phỏng vấn
4.2.2.2. Kết quả khảo sát về giới tính
4.2.2.3. Kết quả về việc phân bố ngành đào tạo của SV trả lời phỏng vấn
4.2.2.4. Kết quả thống kê mô tả về học lực của SV trả lời phỏng vấn
4.2.2.5. Thống kê mô tả các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo (biến độc lập)
4.2.2.6. Thống kê mô tả về chất lượng đào tạo
4.2.3. Đánh giá công cụ đo lường
4.2.4. Đánh giá thang đo bằng phương pháp phân tích nhân tố khám phá EFA (exproratory factor analysis)
4.2.4.1. Hệ số KMO
4.2.4.2. Đặt tên và giải thích nhân tố
4.2.4.3. Mô hình hiệu chỉnh của đề tài
4.2.4.4. Phân tích tương quan
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO CỦA CÁC CTLK TẠI TPHCM
5.1. KẾT LUẬN
5.2. KIẾN NGHỊ
5.2.1. Kiến nghị về môi trường học tập
5.2.2. Kiến nghị về năng lực của SV
5.2.3. Kiến nghị về đội ngũ giảng viên
5.2.4. Kiến nghị về các hoạt động gắn kết giữa lí thuyết và thực hành
5.3. NHỮNG ĐÓNG GÓP VÀ HẠN CHẾ
5.3.1. Đóng góp của nghiên cứu
5.3.2. Hạn chế của nghiên cứu
5.4. HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan