[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]


[/kythuat]
[tomtat]
Khám phá tư duy giải nhanh thần Bộ đề luyện thi Quốc gia theo cấu trúc mới nhất của Bộ giảo dục và Đào tạo môn Sinh học
MỤC LỤC
Phần I: NHỮNG KINH NGHIỆM LÀM MỘT ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN SINH HỌC
Kinh nghiệm 1: Đọc kỹ đề.
Kinh nghiệm 2: Nháp thẳng vào đề thi "nếu có thể".
Kinh nghiệm 3: Có các ký hiệu đặc trưng khi viết vào đề.
Kinh nghiệm 4: Phân phối thời gian hợp lý.
Kinh nghiệm 5: Có quy trình làm bài hợp lý.
Kinh nghiệm 6: Chuyển ngay sang phiếu trả lời trắc nghiệm.
Kinh nghiệm 7: Chọn bút chì, tẫy và cách tô phiếu trả lời trắc nghiệm.
Kinh nghiệm 8: Cuẩn bị tinh thần và sức khỏe.
Phần II: TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA MÔN SINH HỌC (Tuyển tập 25 đề thi và được giải một cách chi tiết)

[/tomtat]

Bài viết liên quan