[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Bài tập Sinh học chọn lọc Tập 1 Biên soạn theo chương trình Chuẩn và Nâng cao

Bài tập Sinh học chọn lọc Tập 2 Biên soạn theo chương trình Chuẩn và Nâng cao


[/kythuat]
[tomtat]
Bài tập Sinh học chọn lọc Biên soạn theo chương trình Chuẩn và Nâng cao Gồm 2 tập
MỤC LỤC
LỜI GIỚI THIỆU
LỜI TỰA
CHƯƠNG I: SINH HỌC PHÂN TỬ
A. Bài tập có lời giải.
I. Công thức bài tập phân tử.
1. Cấu trúc Gen (ADN) và ARN.
2. Cơ chế nhân đôi và sao mã của Gen.
3. Prôtêin và cơ chế giải mã.
II. ADN và cơ chế tự nhân đôi.
III. ARN và cơ chế phiên mã.
IV. Prôtêin và cơ chế phiên mã.
V. Bài tập trắc nghiệm.
5.1. Bài tập.
5.1.1. ADN và cơ chế tự sao.
5.1.2. ARN và cơ chế phiên mã.
5.1.3. Prôtêin và cơ chế dịch mã.
5.2. Đáp án.
B. Bài tập tự giải.
I. ADN và cơ chế tự nhân đôi.
II. ARN và cơ chế phiên mã.
III. Prôtêin và cơ chế phiên mã.
IV. Bài tập trắc nghiệm.
1. Bài tập.
2. Đáp án.
CHƯƠNG II: SINH HỌC TẾ BÀO
A. Bài tập có lời giải.
I. Công thức bài tập tế bào.
II. NST và nguyên phân.
III. Giảm phân và thụ tinh.
IV. Bài tập trắc nghiệm.
B. Bài tập tự giải.
I. Bài tập tự luận.
II. Bài tập trắc nghiệm.
CHƯƠNG III: CÁC QUI LUẬT DI TRUYỀN
A. Bài tập có lời giải.
I. Bài tập tự luận.
1. Các qui luật di truyền của Menđen.
1.1. Công thức tổng quát - Định luật tổ hợp Menđen.
1.2. Các phép lai 1 tính theo quy luật Menđen.
1.3. Bài tập lai 1 tính.
1.4. Bài tập lai hai tính và nhiều tính.
2. Các quy luật di truyền sau Menđen.
2.1. Quy luật di truyền liên kết.
2.1.1. Một số điểm lưu ý.
2.1.2. Bài tập.
2.2. Quy luật di truyền tương tác.
2.2.1. Kiến thức cơ bản về phương pháp giải.
2.2.2. Bài tập.
2.3. Quy luật di truyền giới tính và di truyền liên kết và giới tính.
2.3.1. Kiến thức cơ bản và phương pháp giải.
2.3.2. Bài tập.
II. Bài tập trác nghiệm.
1. Các qui luật di truyền của Menđen.
2. Các quy luật di truyền sau Menđen.
2.1. Quy luật di truyền liên kết.
2.2. Tương tác gen.
2.3. Quy luật di truyền giới tính và liên kết giới tính.
2.4. Bài tập di truyền quần thể.
2.5. Bài tập trắc nghiệm.
3. Đáp án.
B. Bài tập tự giải.
I. Các qui luật di truyền của Menđen.
1. Lai một tính.
2. Lai hai tính.
II. Các quy luật di truyền sau Menđen.
1. Quy luật di truyền liên kết.
2. Quy luật tương tác Gen.
3. Quy luật di truyền giới tính và di truyền liên kết giới tính.
4. Di truyền quần thể.
5. Bài tập trắc nghiệm.
5.1. Bài tập.
5.2. Đáp án.
CHƯƠNG IV: BIẾN DỊ
A. Bài tập có lời giải.
1. Vận dụng kiến thức giải bài tập đột biến.
2. Bài tập.
2.1. Đột biến Gen.
2.2. Đột biến nhiễm sắc thể (NST).
3. Bài tập trắc nghiệm vận dụng.
3.1. Đột biến Gen.
3.2. Đột biến NST.
3.3. Đáp án.
B. Bài tập tự giải.
1. Đột biến Gen.
2. Đột biến NST.
3. Bài tập trắc nghiệm vận dụng.
3.1. Đột biến Gen.
3.2. Đột biến NST.
3.3. Đáp án.
CHƯƠNG V: DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI.
A. Bài tập có lời giải.
1. Một số kiến thức cơ bản và kí hiệu.
2. Các dạng bài tập về phả hệ.
3. Các dạng bài tập về di truyền một số tính trạng Menđen ở người.
3.1. Di truyền nhóm máu.
3.2. Di truyền tính trạng theo qui luật Menđen ở người.
3.3. Bài tập.
4. Bài tập trắc nghiệm.
4.1. Bài tập.
4.2. Đáp án.
B. Bài tập tự giải.
1. Bài tập tự luận.
2. Bài tập trắc nghiệm.
2.1. Bài tập.
2.2. Đáp án.
CHƯƠNG VI: SINH THÁI HỌC.
A. Bài tập có lời giải.
1. Bài tập tự luận.
1.1. Cơ thể và môi trường.
1.2. Quần thể quần xã và hệ sinh thái.
2. Bài tập trắc nghiệm.
2.1. Bài tập.
2.2. Đáp án.
B. Bài tập tự giải.
1. Bài tập tự luận.
2. Bài tập trắc nghiệm.
2.1. Bài tập.
2.2. Đáp án.
CHƯƠNG VII: CẤU TRÚC ĐỀ THI TỐT NGHIỆP TH, ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG VÀ CÁC ĐỀ THI MINH HỌA, LUYỆN TẬP
1. Cấu trúc đề thi tốt nghiệp phổ thông, thi tuyển sinh Đại học - Cao đẳng (Theo cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo)
1.1. Cấu trúc đề thi tốt nghiệp THPT.
1.2. Cấu trúc đề thi tốt nghiệp bổ túc THPT.
1.3. Cấu trúc đề thi tuyển sinh Đại học - Cao đẳng.
2. Đề minh họa.
2.1. Đề của Cục khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục.
2.1.1. Đề thi tốt nghiệp THPT.
2.1.2. Đề thi tốt nghiệp Bổ túc THPT.
2.1.3. Đề thi tuyển sinh Đại học - Cao đẳng.
2.2. Đề luyện tập.
3. Đáp án.
TÀI LIỆU THAM KHẢO CHÍNH.
Bài tập Sinh học chọn lọc Tập 1 Biên soạn theo chương trình Chuẩn và Nâng cao

Bài tập Sinh học chọn lọc Tập 2 Biên soạn theo chương trình Chuẩn và Nâng cao

[/tomtat]

Bài viết liên quan