[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tài trợ xuất khẩu tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Nhơn Trạch trong thời kỳ hội nhập

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tài trợ xuất khẩu tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Nhơn Trạch trong thời kỳ hội nhập
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
PHẦN NỘI DUNG
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TÀI TRỢ XUẤT KHẨU CỦA NHTM
1.1 Lý luận cơ bản về hoạt động xuất khẩu
1.1.1 Khái niệm xuất khẩu
1.1.2 Vai trò của hoạt động xuất khẩu đối với nền kinh tế
1.1.2.1 Đối với nền kinh tế
1.1.2.2 Đối với các doanh nghiệp xuất khẩu
1.2 Hoạt động tín dụng tài trợ xuất khẩu của ngân hàng thương mại
1.2.1 Lý luận tín dụng tài trợ xuất khẩu của ngân hàng thương mại
1.2.2 Khái niệm tài trợ xuất khẩu của ngân hàng thương mại
1.2.3 Đối tượng được tài trợ xuất khẩu
1.2.4 Vai trò tài trợ xuất khẩu của ngân hàng thương mại
1.2.5 Các hình thức tài trợ xuất khẩu
1.2.5.1 Tín dụng hỗ trợ xuất khẩu trung và dài hạn
1.2.5.2 Tín dụng hỗ trợ xuất khẩu ngắn hạn
1.2.6 Rủi ro trong tài trợ xuất khẩu
1.2.6.1 Rủi ro quốc gia
1.2.6.2 Rủi ro chuyển tiền
1.2.6.3 Rủi ro lãi suất và hối đoái
1.2.6.4 Rủi ro tỷ giá
1.2.6.5 Rủi ro tài sản đảm bảo tín dụng
1.2.6.6 Rủi ro khách hàng không hoàn trả tín dụng-rủi ro tín dụng
Kết luận chương 1
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VÀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÀI TRỢ XUẤT KHẨU TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG-CHI NHÁNH NHƠN TRẠCH
2.1 Khái quát về ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - chi nhánh Nhơn Trạch.
2.1.1 Giới thiệu chung về ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam-chi nhánh nhơn trạch
2.1.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
2.1.1.2 Lịch sử hình thành và phát triển của ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, chi nhánh Nhơn trạch
2.1.1.3 Nghiệp vụ hoạt động của chi nhánh
2.1.2 Vài nét về hoạt động kinh doanh của chi nhánh ngân hàng TMCP Công thương - chi nhánh Nhơn Trạch thời gian gần đây
2.1.2.1 Tình hình huy động vốn của chi nhánh
2.1.2.2 Tình hình sử dụng vốn của chi nhánh
2.1.2.3 Chất lượng tín dụng của chi nhánh
2.2 Thực trạng hoạt động cho vay tài trợ xuất khẩu tại chi nhánh ngân hàng TMCP Công Thương Nhơn Trạch
2.2.1 Vài nét về tình hình xuất khẩu của Việt Nam trong thời gian qua
2.2.2 Nhìn lại chính sách tài trợ xuất khẩu của Việt Nam thời gian qua
2.2.3 Thực trạng cho vay tài trợ xuất khẩu tại Vietinbank Nhơn Trạch
2.2.3.1 Thị trường mục tiêu và đối tượng khách hàng của Vietinbank Nhơn Trạch
2.2.3.2 Sản phẩm cho vay tài trợ xuất khẩu tại chi nhánh
2.2.3.3 Quy trình cho vay tài trợ xuất khẩu tại chi nhánh
2.2.3.4 Kết quả cho vay tài trợ xuất khẩu tại chi nhánh thời gian vừa qua
2.2.3.5 Phân tích điểm mạnh – điểm yếu về hoạt động cho vay tài trợ xuất nhập khẩu của Vietinbank – Chi nhánh Nhơn Trạch.
Kết luận chương 2
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHO VAY TÀI TRỢ XUẤT KHẨU TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG – CHI NHÁNH NHƠN TRẠCH
3.1 Định hướng về cho vay tài trợ xuất khẩu của Việt Nam và ngân hàng TMCP Công Thương –Chi nhánh Nhơn Trạchtrong thời gian tới
3.1.1 Định hướng về xuất khẩu và tài trợ xuất khẩu tại Việt Nam
3.1.1.1 Định hướng về xuất khẩu
3.1.1.2 Định hướng tài trợ xuất khẩu
3.1.2 Định hướng hoạt động cho vay tài trợ xuất khẩu trong chiến lược kinh doanh tại chi nhánh
3.2 Một số giải pháp nhằm mở rộng hoạt động tài trợ xuất khẩu tại chi nhánh ngân hàng TMCP Công Thương Nhơn Trạch
3.2.1 Giải pháp mang tính vĩ mô
3.2.1.1 Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế
3.2.1.2 Cải thiện môi trường pháp lý
3.2.1.3 Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp khai thác và cập nhật những thông tin liên quan đến hoạt động xuất khẩu
3.2.1.4 Có sự hỗ trợ từ phía chính phủ cho ngân hàng về nguồn vốn
3.2.2 Giải pháp đối với chi nhánh ngân hàng TMCP Công Thương Nhơn Trạch
3.2.2.1 Giải pháp khắc phục tồn tại, hoàn thiện hoạt động tài trợ xuất khẩu
3.2.2.2 Giải pháp phát triển hoạt động cho vay tài trợ xuất khẩu tại chi nhánh
3.3 Kiến nghị
3.3.1 Kiến nghị với chính phủ
3.3.2 Kiến nghị với Ngân Hàng Nhà Nước
3.3.3 Với Hội Sở Ngân Hàng TMCP Công Thương nói chung và chi nhánh Nhơn Trạch nói riêng
3.3.3.1 Đối với Hội Sở Vietinbank
3.3.3.2 Đối với ngân hàng TMCP Công thương–Chi nhánh Nhơn Trạch
3.3.4 Với doanh nghiệp xuất khẩu
Kết luận chương 3
KẾT LUẬN CHUNG
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan