[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hướng dẫn giải các dạng bài tập từ các đề thi quốc gia môm Ngữ Văn của Bộ Giáo dục Đào tạo


[/kythuat]
[tomtat]
Hướng dẫn giải các dạng bài tập từ các đề thi quốc gia môm Ngữ Văn của Bộ Giáo dục Đào tạo
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
PHẦN THỨ NHẤT: GIỚI THIỆU CẤU TRÚC ĐỀ THI & PHẠM VI CHƯƠNG TRÌNH MÔN NGỮ VĂN
A. Cấu trúc đề thi tốt nghiệp THPT.
B. Cấu trúc đề thi tốt nghiệp Bổ túc THPT.
C. Cấu trúc đề thi tuyển sinh Đại học - Cao đẳng.
ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MINH HỌA
A. Thi tốt nghiệp THPT.
B. Thi tốt nghiệp Bổ túc THPT.
C. Thi tuyển sinh Đại học - Cao đẳng, Khối C.
D. Thi tuyển sinh Đại học - Cao đẳng, Khối D.
PHẦN THỨ HAI: CÁC KIỂU, DẠNG ĐỀ THI THƯỜNG GẶP VÀ PHƯƠNG PHÁP LÀM BÀI
A. Nhận diện các kiểu, dạng đề.
B. Một số điểm cần lưu ý về phương pháp làm bài.
PHẦN THỨ BA: TRỌNG TÂM KIẾN THỨC & HƯỚNG DẪN GIẢI CÁC ĐỀ THI QUỐC GIA
A. Văn học Việt Nam (Giai đoạn văn học, Tác giả, Tác phẩm).
        I.       Bài khái quát về giai đoạn văn học.
     II.       Tác giả.
B. Văn hóa Nước Ngoài.
        I.       Lỗ Tấn và truyện ngắn Thuốc.
     II.       Sô-lô-khốp và truyện ngắn Số phận con người.
   III.       Hê-minh-uê Ông già và biển cả.
C. Nghị luận xã hội.
        I.       Nghị luận về một hiện tượng đời sống.
     II.       Nghị luận về một tư tương, đạo lí.
   III.       Nghị luận về một hiện tượng xã hội được rút ra từ một tác phẩn văn học.
PHẦN THỨ TƯ: PHỤ LỤC
A. Phụ lục 1: Đề thi tốt nghiệp THPT từ năm học 2002 - 2003 đến năm học 2007 - 2008.
B. Phụ lục 2: Đề thi & Đáp án các kì thi tuyển sinh Đại học - Cao đẳng môn Văn từ năm học 2001 - 2002 đến năm học 2007 - 2008.
>>> Những bài văn đạt điểm cao của học sinh giỏi Lớp 12
[/tomtat]

Bài viết liên quan